expertise centrum Cornelia de Lange syndroom

welcome

at the expertise centrum Cornelia de Lange syndroom

Goal of expertise centrum Cornelia de Lange syndroom

Our goal

The Cornelia de Lange Syndrome expertise centre is there for all people with Cornelia de Lange syndrome and their families and/or carers. As a centre of expertise, we combine our knowledge of the syndrome and support and advise patients, their families and their treating physicians. 

What we do

Clinical centre
1Availability of a specialized multidisciplinary approach to patients in a specific for the decease clinic in a medical facility
2Evidence for a strong knowledge base of decease
3Commitment to furthering clinical knowledge of decease ideally in a collaborative way
4Dissemination of new clinical information of decease either via national and/or international meetings or publications
5Having received funding for decease-relevant specific areas
Research Centre
6Research which provides a significant contribution towards understanding the science behind the decease
7Evidence for a strong knowledge base of the decease
8Commitment to furthering scientific knowledge of the decease ideally in a collaborative way
9Having received funding for decease-relevant research
10Dissemination of new scientific findings related to decease via (inter)national meetings, publications or significant contributions
Practical

Practical

Afspraak maken

De spreekuren van het expertisecentrum vinden plaats op elke 2e en 4e dinsdagmiddag van de maand. Als u een afspraak wilt maken voor het spreekuur, kunt u een mail sturen. U kunt de verwijsbrief van uw arts, bijvoorbeeld de huisarts of een andere specialist, met deze mail meesturen. U kunt ook aangeven op welke dinsdagen u de komende maanden de polikliniek zou kunnen bezoeken. Wij houden bij het plannen van uw afspraak dan zoveel mogelijk rekening met uw dag(en) van voorkeur.

Meenemen

We vragen u het volgende mee te nemen bij het bezoek aan de polikliniek:
Afspraak bevestiging
Afspraakbevestiging.
patiënten pas
AMC patiëntenpas en afsprakenkaart, indien u deze al heeft.
Verzekerings pas
Geldige verzekeringspas van uw kind.
Legitimaties
Legitimatiebewijs van uw kind en van uzelf (paspoort, rijbewijs, identiteits- of * toeristenkaart).
Groeiboekje
Groeiboekje van het consultatiebureau, indien beschikbaar.
Medicatie of hulpmiddelen
Lijst van medicatie en speciaal aangepaste hulpmiddelen, indien van toepassing.
Speeltje(s)
Vertrouwd speelgoed voor uw kind, indien gewenst.
Brieven
Brieven over uw kind geschreven door andere artsen, indien u deze heeft.
Costs

Costs

Het bezoek aan een expertisepoli wordt in het algemeen vergoed door jouw zorgverzekeraar. Wij verzoeken je om voorafgaande aan jullie afspraak contact op te nemen met jouw verzekeraar om na te vragen of bezoek aan een expertisepoli inderdaad vergoed wordt. Indien dit niet het geval is, willen we je vragen dit voorafgaande aan jullie afspraak aan ons te mailen.
Contact

Contact

expertise centrum Cornelia de Lange syndroom
( waihonapedia.centreExpertise.view.partof AMC Expertise centrum Cornelia de Lange )

Polikliniek Kindergeneeskunde, bouwdeel A0, wachtkamer 2
Meiwerfdreef 9
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam
Nederland

By phone: 020 566 8000

Über den Inhalt der Website

Alle Informationen auf dieser WebSite dienen ausschließlich der Aufklärung. Der richtige Ort, um spezifischen medizinischen Rat, Diagnosen und Behandlungen zu erhalten, ist Ihr Arzt. Die Nutzung dieser Website erfolgt ausschließlich auf eigene Gefahr. Wenn Sie etwas finden, das Ihrer Meinung nach einer Korrektur oder Klärung bedarf, lassen Sie es uns bitte wissen: 

Senden Sie eine E-Mail: info@cdlsWorld.org