expertise centrum Cornelia de Lange syndroom


bienvenue à

à la expertise centrum Cornelia de Lange syndroom

Goal of expertise centrum Cornelia de Lange syndroom

Cible du expertise centrum Cornelia de Lange syndroom

Het expertisecentrum Cornelia de Lange Syndroom is er voor alle mensen met het Cornelia de Lange Syndroom en hun familie en/of verzorgers. Als expertisecentrum bundelen wij onze kennis over het syndroom en ondersteunen en adviseren wij patiënten, hun familie en hun behandelend artsen. 

  

Léquipe {0}

PAYS-BAS
PAYS-BAS
PAYS-BAS
Developmental and Genetic Pediatrician and clinician-scientist

Dr. Leonie Menke

PAYS-BAS
PAYS-BAS
PAYS-BAS
MD PhD

Dr. Sylvia Huisman

PAYS-BAS
PAYS-BAS
PAYS-BAS
Klinisch Geneticus

Drs. Saskia Maas

Services/qualifications expertise centrum Cornelia de Lange syndroom

Expertise et/ou centre de traitement
1dispose d'une équipe et/ou d'une approche multidisciplinaire de la maladie
2Possède des connaissances approfondies sur le traitement de la maladie
3Met en œuvre ces connaissances sur la maladie en collaboration avec l'association et d'autres instituts/organisations (internationales).
4Transmet ses connaissances lors de réunions et de conférences nationales et/ou internationales et publie par l'intermédiaire de l'association.
5Assure le financement des domaines liés à la maladie
Centre de recherche
6Recherche qui est importante pour comprendre la cause, les troubles et/ou les émotions du trouble.
7Possède des connaissances approfondies avérées sur le trouble
8Assure cette connaissance du trouble en collaboration avec l'association et d'autres instituts/organisations (internationales).
9Assure le financement des domaines liés aux troubles
10Transmet ses connaissances lors de réunions et de conférences nationales et/ou internationales et de publications par le biais de l'association.
Infos pratiques

Infos pratiques

Afspraak maken

De spreekuren van het expertisecentrum vinden plaats op elke 2e en 4e dinsdagmiddag van de maand. Als u een afspraak wilt maken voor het spreekuur, kunt u een mail sturen. U kunt de verwijsbrief van uw arts, bijvoorbeeld de huisarts of een andere specialist, met deze mail meesturen. U kunt ook aangeven op welke dinsdagen u de komende maanden de polikliniek zou kunnen bezoeken. Wij houden bij het plannen van uw afspraak dan zoveel mogelijk rekening met uw dag(en) van voorkeur.

Meenemen

We vragen u het volgende mee te nemen bij het bezoek aan de polikliniek:
Afspraak bevestiging
Afspraakbevestiging.
patiënten pas
AMC patiëntenpas en afsprakenkaart, indien u deze al heeft.
Verzekerings pas
Geldige verzekeringspas van uw kind.
Legitimaties
Legitimatiebewijs van uw kind en van uzelf (paspoort, rijbewijs, identiteits- of * toeristenkaart).
Groeiboekje
Groeiboekje van het consultatiebureau, indien beschikbaar.
Medicatie of hulpmiddelen
Lijst van medicatie en speciaal aangepaste hulpmiddelen, indien van toepassing.
Speeltje(s)
Vertrouwd speelgoed voor uw kind, indien gewenst.
Brieven
Brieven over uw kind geschreven door andere artsen, indien u deze heeft.
Coût

Coût

Het bezoek aan een expertisepoli wordt in het algemeen vergoed door jouw zorgverzekeraar. Wij verzoeken je om voorafgaande aan jullie afspraak contact op te nemen met jouw verzekeraar om na te vragen of bezoek aan een expertisepoli inderdaad vergoed wordt. Indien dit niet het geval is, willen we je vragen dit voorafgaande aan jullie afspraak aan ons te mailen.
Contact

Contact

expertise centrum Cornelia de Lange syndroom
( partie de celui-ci Amsterdam Expertise centrum Ontwikkelingsstoornissen (AECO) )

Polikliniek Kindergeneeskunde, bouwdeel A0, wachtkamer 2
Meiwerfdreef 9
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam
Nederland

PAYS-BAS
téléphone: 020 566 8000


À propos du contenu du site Web

Toutes les informations contenues dans ce site Web sont uniquement destinées à des fins éducatives. Pour obtenir des conseils, des diagnostics et des traitements médicaux spécifiques, adressez-vous à votre médecin. L'utilisation de ce site est strictement à vos propres risques. Si vous trouvez quelque chose qui, selon vous, nécessite une correction ou une clarification, veuillez nous en faire part à l'adresse suivante : 

Envoyez un courriel : info@cdlsWorld.org