Communicatie

Communicatie


  


Communicatie

Wij mensen zijn sociale wezens. Ook onze Cornelia's zijn dat zeker. Ze zijn, mits niet gehinderd door pijn, zeer geinterreseerd in hun sociale omgeving. En, zoals dat ook voor ons geldt, ze halen enorm veel voldoening en plezier uit het feit dat ze worden begrepen. En dat we hun wensen kunnen begrijpen en, waar nodig, kunnen helpen om ze te realiseren.

Hoe kunnen wij leren wat ze 'zeggen' en welke handreikingen kunnen we hen bieden om zich duidelijker te uiten, met name naar mensen die hun lichaamstaal (nog) niet kunnen lezen. We weten immers dat ze best wel veel begrijpen, mar uitdagingen hebben in de expressieve vaardigheden.

Dus hoe kunnen wij begrijpen wat ze 'zeggen'. En kunnen leren te communiceren zodat anderen begrijpen wat ze bedoelen? Deze sessie is over wat Wij kunnen doen en welk communicatie niveau mogelijk is.

Ontmoet onze experts

We doen ons best om DIE mensen uit te nodigen die u de inzichten kunnen geven waar u op hoopt. Allen professor, leraar, ervaren ouder of broer of zus bespreken zijn de onderwerpen voor de best mogelijke kwaliteit van leven. Ons motto; TOGETHER!

Paul Mulder

Paul Mulder


CdLSWorld.conferences.2019.speakers.mulder CdLSWorld.conferences.2019.speakers.mulder.WebHome

MSc, Autism Team Northern-Netherlands, Jonx Department of Youth Mental Health and Autism, of Lentis Psychiatric Institute, Groningen, The Netherlands.

is gespecialiseerd in beoordeling van kinderen en volwassenen met ernstige en complexe autismespectrumstoornissen, in het bijzonder  ondersteunende communicatie, sociaal-emotioneel functioneren, zintuiglijke informatieverwerking en cognitieve ontwikkeling bij kinderen en adolescenten met autismespectrumstoornissen

Hij is gedragsdeskundige bij Autisme Team Noord-Nederland, Jonx, de kinder- en jeugdpsychiatrische dienst van het Lentis Psychiatrisch Instituut in Groningen. 

Hij promoveerde op "Cognitie, zelfverwonding en autisme in Cornelia de Lange Syndroom: hun onderlinge relaties en genetische achtergrond. 

Gedragsadviseur van de Nederlandse CdLS-familie-groep en bestuurslid van de wetenschappelijke adviesraad van de CdLS World Federation


Marleen Janssen

Marleen Janssen


CdLSWorld.conferences.2019.speakers.janssen CdLSWorld.conferences.2019.speakers.janssen.WebHome

Professor at the Department of Special Needs Education at the University of Groningen in the Netherlands.

Marleen is sinds 2008 hoogleraar aan de afdeling Bijzonder Behoeftenonderwijs van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij is gespecialiseerd in aangeboren (zoals bij CdLS) en verworven doofblindheid. Haar onderzoek richt zich vooral op interventiestudies bij kinderen en volwassenen die aangeboren doofblind zijn, die van invloed zijn op communicatie, taalverwerving, ontwikkeling en leren. 

Innovatieve onderwijsmethoden worden gebruikt om leerkrachten, ouders en medewerkers te coachen en te ondersteunen bij het verbeteren van hun inzichten en vaardigheden voor betere interactie en tactiele communicatie. Theorieën uit de ontwikkelingspsychologie over gehechtheid, intersubjectiviteit en zelfbeschikking vormen de basis van deze onderzoeken die worden uitgevoerd in klaslokalen, huizen en groepswoningen.

Ze heeft een structurele samenwerking met Koninklijke Nederlandse Kentalis, waar ze 25 jaar werkte op de school Kentalis-Rafaël, voor kinderen met doofblindheid.

In haar studie heeft Marleen enkele kinderen met het syndroom van Cornelia de Lange gezien. Op basis van deze studies presenteerde zij zich op de CdLS-wereldconferentie in 2013 in Buenos Aires (Argentinië).  


Over de website-inhoud

Alle informatie die u hier vindt is ter informatie, geen medisch advies! De plaats voor het vinden van specifieke medische adviezen, diagnoses en de behandeling is uw arts. Gebruik van deze site is strikt op eigen risico. Als u vind dat iets onjuist is, verduidelijking behoeft, verbeterd kan worden, laat het ons dan weten.

*#