informatie

Zorgtransitieplanning (medisch)


Dit medische deel van de transitie zorg gaat over de medische veranderingen, de puberteit en seksualiteit. Het geeft ouders en verzorgers een beter begrip van wat ze kunnen verwachten tijdens de adolescentiejaren en hoe ze beter kunnen omgaan met de verschillende stadia van het opgroeiende kind.

Zorgtransitieplanning is de doelgerichte, geplande overgang van jongvolwassenen van een kindgericht naar een op volwassenen gericht gezondheidszorgsysteem (Antosh et. al., 20 l3).

Aanbeveling(en)

Zorgtransitieplanning (medisch)

R66
Individuen met CdLS en hun families behoeven levenslange zorg van zorgverleners en maatschappelijke dienstverlening, die zich dienen te informeren over CdLS.
R67
Syndroom-specifieke en gepersonaliseerde zorgplannen dienen via gezamenlijke besluitvorming (Shared Decision Making) aangeboden te worden aan elk individu met CdLS en diens verzorgers.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


  

Over de website-inhoud

Alle informatie die u hier vindt is ter informatie, geen medisch advies! De plaats voor het vinden van specifieke medische adviezen, diagnoses en de behandeling is uw arts. Gebruik van deze site is strikt op eigen risico. Als u vind dat iets onjuist is, verduidelijking behoeft, verbeterd kan worden, doe dan mee, meld uzelf aan op onze website en stel een verbetering voor. Mocht U dit liever per email doen dan kan dat ook!

Stuur een email: vereniging@cdlsworld.org