Hoe kunt U lid worden

Hoe kunt U lid worden


Aanmeldingen via:

 • mail: vereniging@cdlsworld.org
 • of schrijf naar :
  • Vereniging Cornelia de Lange syndroom
  • Bizetstraat 21
  • 7442 HV Nijverdal
  • Nederland

   • download het inschrijfformulier dan van deze website
   • Stuur het ingevulde formulier naar bovenstaand adres. Namens de vereniging alvast hartelijk bedankt

Indien u geen lid meer wilt zijn kunt u zich schriftelijk afmelden:

 • Vereniging Cornelia de Lange syndroom
  • Bizetstraat 21
  • 7442 HV Nijverdal
  • Nederland

of via mail aan onze vereniging
Restitutie van reeds betaalde bijdrage is niet mogelijk.

Indien U lid wordt van de vereniging 'Cornelia de Lange syndroom'

Verklaart U hierbij zich als lid van de vereniging in te schrijven en jaarlijks de contributie/bijdrage voor 1 april te voldoen. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld en bedraagt minimaal € 25,00.

Verklaart U zich respectvol te gedragen op bijeenkomsten van de vereniging en van verenigingen aangesloten bij de CdLS wereldfederatie.

Verklaart U respectvol om te gaan met de toegang tot deze website en geen zaken te publiceren die door andere leden als kwetsend ervaren kunnen worden.
 

Gedragscode en klachtenregeling

De gedragscode van de vereniging leest u hier.

De klachtenregeling van de vereniging leest u hier.

Over de website-inhoud

Alle informatie die u hier vindt is ter informatie, geen medisch advies! De plaats voor het vinden van specifieke medische adviezen, diagnoses en de behandeling is uw arts. Gebruik van deze site is strikt op eigen risico. Als u vind dat iets onjuist is, verduidelijking behoeft, verbeterd kan worden, laat het ons dan weten.

*#