Hoe kunt U lid worden

Aanmeldingen via:

 • mail: vereniging@cdlsworld.org
 • of schrijf naar :
  • Vereniging Cornelia de Lange syndroom
  • Bizetstraat 21
  • 7442 HV Nijverdal
  • Nederland

   • download het inschrijfformulier dan van deze website
   • Stuur het ingevulde formulier naar bovenstaand adres. Namens de vereniging alvast hartelijk bedankt

Indien u geen lid meer wilt zijn kunt u zich schriftelijk afmelden:

 • Vereniging Cornelia de Lange syndroom
  • Bizetstraat 21
  • 7442 HV Nijverdal
  • Nederland

of via mail aan onze vereniging
Restitutie van reeds betaalde bijdrage is niet mogelijk.

Indien U lid wordt van de vereniging 'Cornelia de Lange syndroom'

Verklaart U hierbij zich als lid van de vereniging in te schrijven en jaarlijks de contributie/bijdrage voor 1 april te voldoen. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld en bedraagt minimaal € 25,00.

Verklaart U zich respectvol te gedragen op bijeenkomsten van de vereniging en van verenigingen aangesloten bij de CdLS wereldfederatie.

Verklaart U respectvol om te gaan met de toegang tot deze website en geen zaken te publiceren die door andere leden als kwetsend ervaren kunnen worden.
 

Gedragscode en klachtenregeling

De gedragscode van de vereniging leest u hier.

De klachtenregeling van de vereniging leest u hier.

janneke hogendoorn
janneke hogendoorn

Janneke is Zus van Pieter en secretaris van de vereniging

Pagehistory
Zuletzt geändert von Gerritjan Koekkoek am 2021/05/11 11:26
Erstellt von Gerritjan Koekkoek am 2018/04/04 22:34

Über den Inhalt der Website

Alle Informationen auf dieser WebSite dienen ausschließlich der Aufklärung. Der richtige Ort, um spezifischen medizinischen Rat, Diagnosen und Behandlungen zu erhalten, ist Ihr Arzt. Die Nutzung dieser Website erfolgt ausschließlich auf eigene Gefahr. Wenn Sie etwas finden, das Ihrer Meinung nach einer Korrektur oder Klärung bedarf, lassen Sie es uns bitte wissen: 

Senden Sie eine E-Mail: info@cdlsWorld.org