Community

De vereniging bloeit!


 

We hebben een bloeiende vereniging!

Dat is mooi en dat willen we graag zo houden..

Suze met opa Gerrit in 2015

Om goed te blijven functioneren is het nodig dat het bestuur de leden hoort en ziet.
En daar is ook de algemene ledenvergadering (ALV) voor.
De reden dat we onze ALV deze keer op de ontmoetingsdag houden is dat we de statuten willen aanpassen.
En een van die aanpassingen houdt in dat de ALV in de toekomst officieel online kan worden gehouden.

Ook gaat er best veel geld om in de vereniging vanwege de subsidie en daarom is het wenselijk om nog beter toezicht op de financiële administratie te hebben en te houden.  

Rond de lunch nodigen we jullie dus uit voor de ALV en daar zal ook worden gevraagd of we met jullie instemming de nieuwe statuten kunnen invoeren.
Zie hier onze concept statuten. En ook nog een uitleg statutenwijziging; de reden waarom er voor een vernieuwing van onze statuten is gekozen.

Tot ziens op zaterdag 23 september!

We willen blijven bloeien als vereniging en vandaar onze oproep:

Kom naar Rijswijk en bezoek daar ook de ALV op 23 september!

Aanmelden

meld je aan door een mailtje te sturen aan onze vereniging

Gerrit Koudenburg

Namens het bestuur, Gerrit Koudenburg (penningmeester).

Page history
Last modified by Gerritjan Koekkoek on 2023/08/28 12:40
Created by Gerrit Koudenburg on 2023/08/25 10:25

About the website contents

All of the information on this WebSite is for education purposes only. The place to get specific medical advice, diagnoses, and treatment is your doctor. Use of this site is strictly at your own risk. If you find something that you think needs correction or clarification, please let us know at: 

Send a email: info@cdlsWorld.org