Meetings

Ontmoetingsdag 2023

Vereniging Cornelia de Lange syndroom
5 supporters
Finished, Closed!

    

Zaterdag 23 September, ontvangst vanaf 10 uur.

We hebben een leuk programma tot ongeveer 16 uur.

Ons organisatie committee; Connie Vijverberg (tante van Olivier), Renske van der Brug (moeder van Lieke), Gerritjan Koekkoek (vader van Rai) en Jeffrey (G-Spirit) zijn hard aan het werk om een leuk, maar ook vertrouwd programma te maken.

We zullen jullie laten weten zodra we meer nieuws hebben; via de mail, via onze blog en via onze social media...

Het programma

Iedereen wordt welkom geheten. Je ontvang bij binnenkomst een overzicht en een badge.

Er is de mogelijkheid tot het vragen naar waar de voorzieningen zijn

We hebben een mooi programma voor onze Cornelia's en hun broertjes en zussen (met name voor de wat jongeren, tot 15 jaar). Het wordt erg leuk!

We zijn blij met de ondersteuning door g-Spirit die wederom een programma verzorgt waar onze Cornelia's zich kunnen vermaken middels spel en beweging, bovendien ook geschikt voor de broers en zussen: SAMEN SPELEN!

Ook is er weer de Clown Li en haar vriendin die onze Cornelia's zullen opzoeken en op een mooi, niet opdringerige manier een mooi contact moment gaan geven.

De wat oudere broers en zussen nodigen we graag uit om mee te doen met het bijpraten en we horen ook graag hun verhalen... (zie 'hoe is het met'!)

Graag nemen we met eenieder van jullie door wat er voor zaken zijn gebeurd het afgelopen jaar. Graag ontvangen we hiervoor een mooie foto?

Het hoeft helemaal niet lang te zijn en je mag je vinger opsteken als het het wilt overslaan.

Wat ons allen erg interreseert dit jaar:

 

Wat is datgene in jullie leven geweest wat je nog bijstaat dat je ZELF moest uitzoeken?

Wat heb je ervoor moeten doen? Welke hulpbronnen waren hierbij behulpzaam?

​​​​

 

Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Leden Vergadering vereniging CdLS (ALV) op 
woensdag 23 september 2023, Voor/Tijdens de lunch, rond 13u.

Het is al weer een flink aantal jaar geleden dat wij een ALV op de ontmoetingsdag hebben gehouden omdat dit niet goed beviel!

Maar dit jaar is het toch nog een keer nodig!

Jullie hebben vast gelezen dat de regels voor het besturen van een vereniging met een ANBI status zijn aangescherpt. Met name om zeker te stellen dat er behoorlijk bestuur wordt gevoerd. Maar ook is het nu mogelijk een ALV via Video overleg te houden wat het veel eenvoudiger voor jullie maakt om mee te doen. Daarom is het nodig om de statuten aan te passen en daarvoor moeten we nog één keer een ALV bijeenroepen!

Agenda:

 1. Opening
 2. Vaststellen van de nieuwe statuten vereniging CdLS, hierbij de belangrijkste redenen voor deze nieuwe statuten
 3. Bestuursmutaties
 4. Jaarverslag 2022
 5. Financieel verslag 2022
 6. Verslag Kascommissie en verkiezing Kascommissie
 7. Rondvraag

Bestuurs muaties

 • Janneke Hogendoorn, bestuurslid secretaris, is aftredend en niet herkiesbaar
 • Het bestuur draagt Renske van der Brug voor als secretaris en communicatie 1
 • Vele handen maken licht werk: Wie voelt zich geroepen om additioneel te willen toetreden tot het bestuur? 2
 1. ^ Eventuele tegenkandidaten kunnen aangemeld worden bij de vereniging. De aanmelding moet plaatsvinden voor de Algemene Leden Vergadering, schriftelijk en voorzien van 5 handtekeningen.
 2. ^ Eventuele kandidaten kunnen aangemeld worden bij de vereniging. De aanmelding moet plaatsvinden voor de Algemene Leden Vergadering, schriftelijk en voorzien van 5 handtekeningen.

Onze gast organisatie 'de Loods' heeft een prima lunch met voor ieder wat wils voorbereid. Geef eventuele speciale wensen door aan de vereniging

Na de Lunch is er ruimschoots de gelegenheid om met elkaar bij te praten, iets te vragen alles onder een ongedwongen en open sfeer.

Ook gaan we enkele leuke workshops verzorgen zodat jullie tussendoor iets nieuws kunnen ervaren.


Ontmoetingsdag 2023

  Every person is unique!
  The value of a smile!
  The power of Love!

About the website contents

All of the information on this WebSite is for education purposes only. The place to get specific medical advice, diagnoses, and treatment is your doctor. Use of this site is strictly at your own risk. If you find something that you think needs correction or clarification, please let us know at: 

Send a email: info@cdlsWorld.org