Besluitvorming

BesluitvormingFor parents, caregivers, health care providers, and teachers, concerns and questions often arise regarding the care and well-being of individuals with Cornelia de Lange syndroom. 

Het is essentieel dat individuen met CdLS en hun verzorgers betrokken worden bij medische beslissingen. Verstandelijke beperking en beperkt zelfstandig functioneren bij individuen met CdLS betekend dat zij minder goed in staat zijn zelf te besluiten. In dergelijke gevallen moeten ouders, verzorgers en zorgprofessionals samen besluiten wat het beste is, waarbij ze de waarden, voorkeuren en kwaliteit van leven van de persoon in kwestie en de familie recht doen.


We currently have no questions on this topic, maybe if there are more topics on this page scroll down...

Juridische disclaimer:  Houd er rekening mee dat de Ask the Expert service  is gemaakt door vrijwillige professionals in verschillende aandachtsgebieden. Antwoorden worden niet beschouwd als een medisch, gedrags- of educatief consult. Vraag de Expert is geen vervanging voor de zorg en aandacht die de persoonlijke arts, psycholoog, pedagogisch adviseur of maatschappelijk werker van uw kind kan bieden.
Vertaald met www.DeepL.com/Translator

Do you have a question you would like to ask?

Ask a Question

Need Immediate Help or Support? Contact us: vereniging Cornelia de Lange syndroom

Over de website-inhoud

Alle informatie die u hier vindt is ter informatie, geen medisch advies! De plaats voor het vinden van specifieke medische adviezen, diagnoses en de behandeling is uw arts. Gebruik van deze site is strikt op eigen risico. Als u vind dat iets onjuist is, verduidelijking behoeft, verbeterd kan worden, laat het ons dan weten.

*#