informatie

Informatie en advies voor (huis)arts en tandarts.

Medische begeleiding van mensen met Cornelia de Lange syndroom

Algemeen

Het Cornelia de Lange syndroom (CdLS) is een weinig frequente, aangeboren aandoening. Het syndroom is vernoemd naar de Nederlandse kinderarts Cornelia de Lange, die in 1933 twee kinderen beschreef met gelijke uiterlijke kenmerken. De twee hieronder genoemde brochures kennen inhoudelijk natuurlijk overlap.
De AVG brochure wordt vaak gebruikt als naslag voor AVG die verbonden zijn aan een instelling waar uw kind verblijft of voor de kinderarts in het ziekenhuis. De huisartsenbrochure is uitstekend geschikt om aan uw huisarts te geven voor de algemene informatie die deze arts nodig heeft voor een goede doorverwijzing van uw kind.


AVG Brochure (2010)

De brochure van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG).
Lees de brochure hier

NHG Brochure (2016)

De brochure van het Nederlands huisartsen genootschap voor het Cornelia de Lange syndroom.
Lees de brochure hier