ontmoetingen

Leefstijl Poli +

Vereniging Cornelia de Lange syndroom
1 supporter
Afgesloten! Gesloten!

         

Leefstijl Poli plus Bij de Leefstijl Poli plus bieden we (preventief) screening en advies voor kinderen en jongeren met een intensieve zorgvraag, zoals ....

Het aanbod is ‘een plus’ op het bestaande screeningsaanbod op medisch - en paramedisch vlak. De Leefstijl Poli plus wordt mogelijk gemaakt door de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) in het kader van passende zorg.

Voor wie?

 
Kinderen en jongeren met intensieve zorgvragen, waaronder kinderen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB), zoals ... en hun naasten die:

  • steun, structuur en coördinatie zoeken in hun (levenslange - levensbrede) zorgproces of
  • vragen of klachten hebben en behoefte aan onafhankelijk advies.
  • openstaan voor een holistische benadering (het hele kind in beeld in de totale leefsituatie).
  • beroep willen doen op eigen veerkracht en kansen waar dit kan.

positieveGezondheid.pngProgramma van het evenement

Wat bieden wij?

Verdeeld over twee dagen wordt niet alleen door een arts en paramedici naar je kind gekeken, ook leefstijl en de leefwereld (omgeving) van je kind worden erbij betrokken. Onder leefstijl verstaan we meer dan voeding en gewicht. Het gaat om de stijl van leven, de wijze waarop het leven wordt geleefd en alles wat je kind (wel of niet) doet. Met de Poli willen we vooral de verbinding vastleggen, want de ene specialist weet soms nauwelijks wat de andere specialisten ook doen. Bovendien leveren leefstijl en leefwereld soms een nog veel belangrijkere bijdrage aan het welzijn van een kind.

Het team -een mix van betrokken professionals en ervaringsdeskundigen- gaat aan de slag met je kind. Daarnaast wordt dossieranalyse gedaan. In gesprekken wordt een pas op de plaats gemaakt in het leven van jou en je kind. Je inbreng als ouder is groot en jij bepaalt ook in hoeverre het gezinsproces wordt meegenomen. De adviseur van de Poli maakt van alle inbreng een samenhangend beeld en geeft advies dat vanuit alle invalshoeken is gewogen. Advies voor de gewenste situatie, voor keuzes nu en in de toekomst. Handvat en richting voor goede zorg en hulpmiddelen, voor begeleiding en behandeling, voor ontwikkeling en leren, voor activeren en participeren. Uiteindelijk doel is een fijn en kansrijk leven voor je kind en je gezin.


)

Over de website-inhoud

Alle informatie die u hier vindt is ter informatie, geen medisch advies! De plaats voor het vinden van specifieke medische adviezen, diagnoses en de behandeling is uw arts. Gebruik van deze site is strikt op eigen risico. Als u vind dat iets onjuist is, verduidelijking behoeft, verbeterd kan worden, doe dan mee, meld uzelf aan op onze website en stel een verbetering voor. Mocht U dit liever per email doen dan kan dat ook!

Stuur een email: vereniging@cdlsworld.org