Community

Project 'Voorlichting over ondersteunde communicatie'


Als vereniging Cornelia de Lange syndroom weten wij hoe belangrijk communicatie is, daarom vragen wij jullie van harte om de oproep van Maartje en Rob te steunen, middels o.a. het invullen van de enquete

In instellingen in Nederland is nog te weinig kennis over de mogelijkheden van OC en hoe deze in te zetten is. Gevolg hiervan is dat veel kinderen en volwassenen die niet of onvoldoende kunnen spre-ken geen of beperkte mogelijkheden hebben om zich te uiten, wat kan leiden tot zich onbegrepen voelen, frustratie, agressie of zelfs seksueel misbruik.

Zij hebben geen toegang tot OC, terwijl daar-voor inmiddels zoveel middelen op de markt zijn en ondersteuning mogelijk is. Uit onze ervaringen en uit de wetenschappelijke literatuur blijkt dat inzet van OC mogelijk is, ongeacht de mate van (ver-standelijke) beperking. Voor meer informatie verwijzen we naar de Leidraad Ondersteunde Communicatie

OCC0.png


Graag vragen wij jullie aandacht voor ons project “Voorlichting over ondersteunde communicatie” die wij hopen te gaan geven met behulp van een subsidie van ZonMW. 

Daarmee willen we onderwijs- en zorginstellingen kosteloos informeren over ondersteunde communicatie (OC). Met OC bedoelen we alle vormen van communicatie die gesproken taal kunnen ondersteunen of vervangen, zoals gebaren, pictogrammen, spraakcomputers of communicatieboeken (vanaf nu genoemd; OC-middel).


We willen OC graag onder de aandacht brengen van alle mensen die er baat bij kunnen hebben. We richten ons in deze voorlichting specifiek op mensen in de zorg en het onderwijs die werken met per-sonen die niet of onvoldoende kunnen spreken, zodat via hen deze personen en hun ouders of ver-zorgers in aanraking kunnen komen met OC.

Om deze voorlichting zo optimaal mogelijk vorm te geven hebben wij input nodig van mensen die niet of nauwelijks kunnen spreken en die wel of geen gebruik maken van een OC-middel. Wat heeft hen geholpen, waar lopen zij tegenaan, aan welke informatie hebben zij behoefte?

Daarom vragen wij u of u onze enquête wilt vullen? Het maakt hierbij niet uit of u al bekend bent en/of gebruik maakt van ondersteunde communicatie. De enquête kunt je hier vinden.
Als u de enquête op uw telefoon invult, draai dan uw tele-foon horizontaal, dan zijn de vragen beter leesbaar.

De informatie die je geeft wordt volledig anoniem verwerkt, u hoeft geen persoonlijke gegevens achter te laten als je dat niet wenst.

OCC1.png

Daarnaast horen we graag of u op een andere manier betrokken wilt zijn bij dit project en/of een (financiële) bijdrage zou willen en kunnen doen. 

Bij vragen kunt u altijd met ons contact opnemen via: madelontoussaint@gmail.com, voorzitter@isaac-nf.nl of rob.heethaar@angelmansyndroom.nl

Alvast hartelijk bedankt voor uw hulp.
Met vriendelijke groet,
Dr. Maartje Radstaake, voorzitter ISAAC-NF
Em. prof.dr. Rob Heethaar, voorzitter Vereniging Angelman Syndroom Nederland.

About the website contents

All of the information on this WebSite is for education purposes only. The place to get specific medical advice, diagnoses, and treatment is your doctor. Use of this site is strictly at your own risk. If you find something that you think needs correction or clarification, please let us know at: 

Send a email: info@cdlsWorld.org