Community

Onderzoek logeeropvangLogeren kan voor mensen met een beperking een passende vorm van zorg zijn. De indruk bestaat dat maar weinig jongvolwassenen (18 tot 35 jaar) met een verstandelijke beperking (CdLS) van deze mogelijkheid gebruikmaken.

 
We zijn op zoek naar families met een jongvolwassene die thuis wonen. Mogelijk maak je gebruik van een Wlz-indicatie met een modulair pakket thuis (mpt) en/of een persoonsgebonden budget (pgb). Als jullie in dit profiel passen vragen we je om deze vragenlijst, indien mogelijk samen met jullie dochter of zoon, in te vullen over jullie ervaring met logeren voor jullie dochter of zoon.

Het kost ongeveer 15 minuten om deze vragenlijst in te vullen. Alle antwoorden verwerken we anoniem, zodat deze niet naar individuen herleidbaar zijn. Als je de vragenlijst voor 21 november 2021 invult kunnen we jouw antwoorden meenemen in de rapportage die wij in opdracht van het ministerie van VWS maken.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Patrick Jansen en Lieset Jenneboer van Bureau HHM. Voor vragen over dit onderzoek kunt je contact opnemen met Lieset via l.jenneboer@hhm.nl.

Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking!

De vragenlijst kunt u invullen via deze link: https://projecten.hhm.nl/enquetes/365438?lang=nl

About the website contents

All of the information on this WebSite is for education purposes only. The place to get specific medical advice, diagnoses, and treatment is your doctor. Use of this site is strictly at your own risk. If you find something that you think needs correction or clarification, please let us know at: 

Send a email: info@cdlsWorld.org