Community
Information

De aftrek van zorgkosten
, Aangifte loont


Geeft u veel geld uit aan zorg, hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen? Hebt u door uw handicap of ziekte extra kosten voor kleding of vervoer? Volgt u een dieet op voorschrift van een arts of een erkende diëtist? Hebt u andere zorgkosten? Maak dan gebruik van de aftrek van zorgkosten bij de aangifte inkomstenbelasting. In dit artikel een kort stappenplan.

Dit artikel gaat over de aangifte over het belastingjaar 2015. U doet deze aangifte in het voorjaar van 2016.

Belasting aangifte 2015

Stap 1 - Vraag zo nodig hulp

Komt u er zelf niet uit? Veel belangenorganisaties beschikken over deskundige vrijwilligers, die u graag helpen.

Stap 2 - De voorbereiding

Hebt u nog geen DigiD? Ga dan eerst naar de website www.digid.nl en vraag er een aan. Bent u fiscale partners? Dan hebt u elk uw eigen DigiD nodig. Log vervolgens in op mijn.belastingdienst.nl, open in het onderdeel 'Inkomstenbelasting' de aangifte over het jaar 2015.

Het einde van de blauwe envelop
U kunt ook een aangiftebiljet (P-biljet) aanvragen bij de Belastingtelefoon 0800-0543. Dat kan dit jaar nog en volgend jaar nog. Daarna kunt alleen nog online aangifte doen. Vanaf eind 2017 krijgt u ook geen brieven meer van de Belastingdienst. Alle berichten komen dan in uw online berichtenbox op MijnOverheid. Het is daarom verstandig om nu al uw account op MijnOverheid te activeren. Ga naar mijn.overheid.nl, log in met uw DigiD en vraag een activeringscode aan. Kunt u niet goed met een computer overweg, dan is dit vervelend nieuws voor u. U wordt dan afhankelijk van mensen in uw omgeving die u kunnen helpen.


U kunt aangifte doen tussen 1 maart en 1 mei 2016. Lukt het niet om alle gegevens vóór 1 mei op een rijtje te krijgen, vraag dan uitstel tot 1 september. Dat kan bij de Belastingtelefoon 0800-0543. Bent u fiscale partners, dan moet u allebei even bellen.

Stap 3 - Begin met invullen

De Belastingdienst heeft allerlei gegevens al voor u ingevuld, in de rubrieken 'Introductie' tot en met 'Hypotheken en andere schulden'. Loop deze gegevens zorgvuldig na. U kunt ze zo nodig aanpassen of aanvullen. Ga vervolgens naar het onderdeel Uitgaven, vink 'Zorgkosten' aan (en eventuele andere aftrekposten) en klik op Akkoord.


Stap 4 - Pak uw administratie erbij

U ziet nu in het menu links in beeld, onder 'Uitgaven' het onderdeel 'Zorgkosten' staan. Als u daar op klikt, krijgt u een lijstje te zien met de verschillende onderdelen van deze aftrek.
U kunt in de witte vakjes alleen de totaalbedragen invullen. De berekeningen van de aftrekbare kosten per onderdeel zult u zelf moeten maken. Pak daarom nu uw administratie erbij. Maak voor elk van de onderdelen een overzicht van de kosten die in 2015 voor uw rekening kwamen, min de eventuele vergoedingen die u hiervoor hebt ontvangen. Bent u fiscale partners, vul dan in de witte vakjes de zorgkosten in van u beiden samen.

Stap 5 - Algemene voorwaarden

Voor de aftrek van zorgkosten geldt een aantal spelregels. U moet de kosten in 2015 hebben betaald. Het gaat om kosten voor u zelf, uw fiscaal partner, uw kinderen tot 27 jaar of familieleden die bij u wonen en die van uw zorg afhankelijk zijn.
De kosten moeten voor uw eigen rekening komen. Kosten die u vergoed hebt gekregen (of had kunnen krijgen) kunt u niet aftrekken. Kosten voor zorg, hulpmiddelen en voorzieningen die in het basispakket van de zorgverzekering zitten, die door de gemeente verstrekt worden of waar u een indicatie voor hebt, zijn niet aftrekbaar. Kosten die voor uw eigen rekening kwamen vanwege het eigen risico in de basisverzekering kunt u niet aftrekken. Wettelijke eigen bijdragen zijn niet aftrekbaar. U kunt alleen kosten aftrekken die in de verschillende onderdelen genoemd staan. U kunt bijvoorbeeld geen zorgpremies aftrekken.

Stap 6 - Loop de verschillende onderdelen na

Hieronder staan de onderdelen van de aftrek op een rijtje, met een korte toelichting.

  • Geneeskundige hulp. Het gaat bij dit onderdeel om (1) medische en paramedische zorg, inclusief tandartskosten en (2) om uitgaven voor particuliere verpleging en verzorging zonder indicatie of naast de indicatie, als de indicatie niet toereikend was.
  • Reiskosten ziekenbezoek. Voor bezoek aan een (voormalige) huisgenoot die minstens 10 km verderop verpleegd wordt. Reisde u per openbaar vervoer of met een taxi, dan zijn de kosten volledig aftrekbaar. Nam u de auto, dan geldt een standaardtarief van € 0,19 per kilometer.
  • Medicijnen op doktersvoorschrift. Het gaat om (homeopathische) geneesmiddelen en verbandmiddelen, op voorschrift van een erkende arts.
  • Hulpmiddelen. Denk aan steunzolen, elastische kousen en prothesen (waaronder ook bruggen die een tandarts aanbrengt). Uitgaven voor brillen, contactlenzen, eenvoudige loophulpmiddelen (stokken, krukken en rollators), rolstoelen, scootmobielen en woningaanpassingen zijn niet aftrekbaar. Denk verder ook aan de aanpassingen aan een auto, fiets of ander vervoermiddel.
  • Vervoerskosten. Denk vooral aan ziekenvervoer voor bezoeken aan artsen of andere behandelaars. Reisde u per openbaar vervoer of met een taxi, dan zijn de kosten volledig aftrekbaar. Nam u de auto, ga dan uit van de werkelijke kosten per kilometer, dus inclusief afschrijving en onderhoud. U kunt die kilometerprijs berekenen op basis van de tabellen en rekenmodules van de ANWB of de Consumentenbond. Kreeg u een vergoeding van de zorgverzekeraar voor het ziekenvervoer, dan moet u die in mindering brengen op de aftrek. In sommige gevallen zijn ook de meerkosten voor leefvervoer (privé vervoer) aftrekbaar, maar in de praktijk is dat lastig. 
  • Dieet op voorschrift van een dokter of diëtist. U kunt alleen dieetkosten opvoeren zoals die genoemd worden in de tabel van de Belastingdienst. Die tabel staat onder het vraagtekentje bij dit onderdeel in de aangifte.
  • Extra uitgaven voor kleding en beddengoed. Kunt u aantonen dat u hier vanwege uw handicap of ziekte meerkosten voor hebt gemaakt, dan gelden vaste aftrekbedragen per persoon.
  • Afschrijving van uitgaven van vóór 2014. Hebt u vóór 2014 een rolstoel, scootmobiel of woningaanpassing aangeschaft, schrijft u die af en hebt u die afschrijving ook al over het jaar 2013 afgetrokken als zorgkosten (toen waren deze hulpmiddelen nog aftrekbaar), dan mag u nu de afschrijving over 2015 ook nog aftrekken.
  • Extra gezinshulp. Het gaat bij deze post alleen om particuliere huishoudelijke hulp of persoonlijke ondersteuning, zonder indicatie of naast een indicatie als de indicatie niet toereikend was. Er geldt een aparte drempel, afhankelijk van uw inkomen.

Verhoging

Afhankelijk van uw inkomen en uw leeftijd, kan er een standaard verhoging gelden van een aantal zorgkosten. De online aangifte berekent zelf of u in aanmerking komt voor de verhoging en om welk bedrag het gaat.

Drempel

Alleen als u in totaal meer zorgkosten hebt dan de drempel, mag u de kosten boven de drempel aftrekken. De drempel is afhankelijk van uw inkomen. De online aangifte berekent uw drempel automatisch, op basis van de gegevens die u eerder hebt ingevuld.

Stap 7 - Maak een verdeling

Deze stap geldt alleen voor fiscale partners. Bij de vorige stappen hebt u de aftrekbare zorgkosten uitgerekend voor uzelf en uw fiscale partner samen. U moet deze aftrek nu gaan verdelen. Klik op 'Verdelen' in het menu links in beeld en ga naar het onderdeel 'Zorgkosten'. Als u bij één van beiden een bedrag invult, berekent de online aangifte hoeveel aftrek er voor de ander overblijft. 

Stap 8 - Insturen

Loop de hele aangifte nog eens goed na. Kijk ook in de rubriek 'Overzicht' en ga na of alle posten er goed in terugkomen. Stuur vervolgens uw aangifte in, met behulp van uw DigiD.

U krijgt van de Belastingdienst een belastingaanslag over het jaar 2015. Ook als u geld terugkrijgt. De Belastingdienst maakt dat geld dan automatisch over naar uw bankrekening. Klopt de aanslag niet, maak dan bezwaar. Hoe dat moet staat in de aanslag zelf.

Source:
Page history
Last modified by Gerritjan Koekkoek on 2023/07/04 20:37
Created by Gerritjan Koekkoek on 2015/12/20 14:04

About the website contents

All of the information on this WebSite is for education purposes only. The place to get specific medical advice, diagnoses, and treatment is your doctor. Use of this site is strictly at your own risk. If you find something that you think needs correction or clarification, please let us know at: 

Send a email: info@cdlsWorld.org