Community

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering 2024


Beste CdLS vriend(in),

Graag willen wij als bestuur ons jaarverslag van het afgelopen jaar 2023 aan jullie voorleggen. Ook willen wij van onze leden vernemen of jullie instemmen met het door ons gevoerde (financiële) beleid en welke suggesties jullie hebben voor de toekomst.

Het bestuur nodigt jullie daarom uit voor de ALV van vereniging CdLS op woensdag 26 juni 2024, om 20:00 uur. Deze vergadering wordt als video-overleg georganiseerd via Teams.
Op deze ALV bespreken we onder andere het jaarverslag van 2023 en het financiële jaarverslag van 2023. De voorgenomen activiteiten die we elk jaar organiseren, willen we graag mondeling met jullie afstemmen.

Agenda van de ALV

 1. Opening
 2. Notulen Algemene Leden Vergadering 23 september 2023
 3. Jaarverslag 2023
 4. Financieel verslag 2023
 5. Verslag Kascommissie en verkiezing Kascommissie
 6. Mededelingen bestuur ver. CdLS
 7. Voortgang projecten
 8. Bestuursmutaties
  • Connie Vijverberg, bestuurslid ver. CdLS, is aftredend en niet herkiesbaar.
  • Het bestuur heeft nog geen nieuwe kandidaten voor het bestuur. Eventuele kandidaten kunnen aangemeld worden bij de voorzitter ver. CdLS, Gerritjan Koekkoek. De aanmelding moet plaatsvinden voor de ALV, schriftelijk en voorzien van vijf handtekeningen.
 9. Begroting en activiteiten 2024
 10. Rondvraag

Mocht het niet mogelijk zijn om op 26 juni aanwezig te zijn? Je kunt je instemming of afkeuring over de jaarverslagen ook per mail (gerrit@cdlsworld.org) of schriftelijk (G. Koudenburg, De Boppeslach 4, 8628 EK Goënga) kenbaar maken vóór 26 juni 2024. 

Schrijf je in en zorg dat je erbij bent op 26 juni!

Klik hier om je aan te melden en de stukken te ontvangen

of mail naar vereniging@cdls.org om je aan te melden.

Shar Anastacia

Posted by

Page history
Last modified by Shar Anastacia on 2024/06/11 15:04
Created by Shar Anastacia on 2024/06/07 14:38

About the website contents

All of the information on this WebSite is for education purposes only. The place to get specific medical advice, diagnoses, and treatment is your doctor. Use of this site is strictly at your own risk. If you find something that you think needs correction or clarification, please let us know at: 

Send a email: info@cdlsWorld.org