Zodiak-Prinsenstichting

Zodiak-Prinsenstichting


logo_zodiak.png

Zodiak-Prinsenstichting

Zodiak is het deskundigheidscentrum voor mensen met een verstandelijke beperking en hun vertegenwoordigers.

Doelgroep

De kracht van Zodiak zit in de multidisciplinaire aanpak. Bij elke hulpvraag zijn meerdere deskundigen betrokken. Vaak volgt op de hulpvraag eerst een onderzoek door een gedragswetenschapper. Zo nodig kan Zodiak de volgende behandelingen aanbieden:

 • Advisering bij eet- drinkproblematiek
 • Autismecoaching
 • AVG-zorg
 • (Cognitieve) gedragstherapie
 • Dramatherapie
 • EMDR
 • Ergotherapie
 • Gezinstherapie
 • IOG, Intensieve orthopedagogische gezinsbehandeling
 • (Kinder)Fysiotherapie
 • Logopedie
 • Mondzorg
 • Muziektherapie
 • Psychomotorische therapie
 • Psychotherapie
 • Seksuologische behandeling
 • SI-onderzoek en behandeling
 • Speltherapie

Wilt u weten wat Zodiak voor u of uw kind kan betekenen kijk dan op onze site http://www.prinsenstichting.nl of neem contact op met BCO (bureau cliënt ondersteuning) en telefoonnummer 0299459330

About the website contents

All of the information contained within these questions and answers is for education purposes only. The place to get specific medical advice, diagnoses, and treatment is your doctor. Use of this site is strictly at your own risk. If you find something that you think needs correction or clarification, please let us know, contact see below.

*#