פגישות

Ontmoetingsdag 2016

Vereniging Cornelia de Lange syndroom
1 supporter
Finished, Closed!

    

In het prachtige landelijke gebied bij Hoevelaken ligt Hoeve Sparrendam. Een sfeervolle locatie waar dit jaar de CdLS dag wordt gehouden.


    Every person is unique!
    The value of a smile!
    The power of Love!

About the website contents

All of the information on this WebSite is for education purposes only. The place to get specific medical advice, diagnoses, and treatment is your doctor. Use of this site is strictly at your own risk. If you find something that you think needs correction or clarification, please let us know at: 

Send a email: info@cdlsWorld.org