פגישות

2007 verenigingsdag

Vereniging Cornelia de Lange syndroom
1 supporter
Finished, Closed!

    

Het was een geslaagde familiedag op zaterdag 15 september 2007.Voor de tweede keer in Hoofddorp op het dagcentrum de Zevenster.We genoten van:
  • de prachtige locatie
  • een geweldige organisatie,
  • én mooi weer.
Katja had zoveel hulptroepen ingezet.


    Every person is unique!
    The value of a smile!
    The power of Love!

About the website contents

All of the information on this WebSite is for education purposes only. The place to get specific medical advice, diagnoses, and treatment is your doctor. Use of this site is strictly at your own risk. If you find something that you think needs correction or clarification, please let us know at: 

Send a email: info@cdlsWorld.org