Ask the expert

Aandacht en hyperactiviteit


Question

Worden problemen met aandacht, concentratie en hyperactiviteit gevonden bij personen met CdLS? Kunnen deze met succes behandeld worden zonder medicatie? Ik ben leerkracht in het speciaal onderwijs van een jongen van vijf jaar met CdLS. Zijn gedrag is heel druk. Ik heb het gevoel dat hij méér kan leren wanneer hij wat meer rust zou hebben in de klassesituatie.

Answer of our experts

In de jaren dat ik al betrokken ben bij de CdLS Foundation, heb ik veel kinderen gezien die voortdurend in beweging zijn, aangetrokken tot elk geluid en alles wat er te zien is, die een kamer in een korte tijd in een jungle kunnen veranderen. Er zijn diverse technieken die het drukke gedrag kunnen doen verminderen. Ik probeer er hier een aantal op een rij te zetten.
1. Wellicht een van de meest belangrijke is om ervoor te zorgen dat er structuur is in de klas, dat het kind weet wat er te gebeuren staat, dat er weinig storing is en dat de groep klein is.Een rustige kleur van de ruimte en van de kasten, materiaal dat niet wordt gebruikt uit het zicht houden, een rustige opstelling van tafels en stoelen, geen tekeningen aan de wanden, etc… Een effen vloerbedekking en gordijnen dempen het geluid. Zorg voor diffuus licht door bijvoorbeeld de ramen deels met plastic af te plakken, of gebruik gewone lampen in plaats van TL licht. Let op storende geluiden (pratende collega's, electronische geluiden, harde muziek of muziek met een snelle beat).2. Een tweede overweging betreft de leerkrachten. Idealiter dragen zij geen kleding met felle kleuren en gebruiken ze geen parfum. De leerkracht zet de toon door rustig te praten.  

3. Een gestructureerde aanpak is belangrijk. Deze structuur kan bestaan uit:
    a. Gebruik van een dagschema voor de belangrijkste activiteiten van de dag. Bij voorkeur met gebruik van voorwerpen of picto's op het niveau van het kind.
    b. Gebruik van schema's per activiteit, zodat het kind weet wat er in welke volgorde gebeurt - gedaan wordt - van hem / haar verwacht wordt.
    c. Structureer de feitelijke opdracht. Biedt het materiaal aan in de goede volgorde en niet meer stappen dan het kind aan kan. Let ook goed op of het kind aanpassingen nodig heeft, bijvoorbeeld een aangepast werkblad, speciaal potlood en dergelijke.
    d. Vermijdt te veel praten. Het is belangrijk te weten wat het kind begrijpt en hoe je het beste communiceert. Taal is niet het enig middel. Met picto's en plaatjes kan veel duidelijk worden.Veel kinderen werken beter in een rustige omgeving en wanneer ze kunnen zien wat gedaan moet worden. Al hangt dat natuurlijk ook samen met het taalniveau van het individuele kind.
4. Een rustig tempo is erg belangrijk. Van haastigheid wordt het kind onrustig en dan neemt het weinig meer op.
5. Zorg ervoor dat de aangeboden taak op het niveau is van het kind én interessant.
6. Wees flexibel. Veel kinderen kunnen niet te lang stilzitten. Organiseer bijvoorbeeld kringactiviteiten zo dat het kind deel kan nemen aan de groep bij het zingen of een spelletje en laat het dan weer even aan een eigen werkje gaan.

MM 5/11/2006


 

Answer is checked and valid for
nl

Legal Disclaimer

Please take note that the Ask the Expert service is comprised of volunteer professionals in various areas of focus. Answers are not considered a medical, behavioral, or educational consultation. Ask the Expert is not a substitute for the care and attention your child’s personal physician, psychologist, educational consultant, or social worker can deliver.

Do you have a question you would like to ask?

Ask a Question

Do You urgently need help? Contact the CdLS Foundation USA, Our Staff!