Information

Zespół Cornelia de Lange (CdLS)

                                                                                           

Zespół Cornelia de Lange (CdLS) jest rzadkim zaburzeniem genetycznym, o którym wiele osób nigdy nie słyszało. Dzieci z CdLS "wyglądają" tak samo, istnieje wiele podobieństw w wyglądzie i zachowaniu. W 1933 roku holenderski pediatra Cornelia de Lange opisał dwójkę dzieci z wieloma uderzająco podobnymi cechami. Dlatego też zespół ten został nazwany jej imieniem.

CdLS może dotyczyć wielu części ciała, a osoby z CdLS mogą wykazywać cechy fizyczne, poznawcze i behawioralne. Cechy poznawcze to procesy oparte na mózgu, takie jak pamięć i myślenie. Cechy behawioralne odnoszą się do pewnych zachowań, które u osób z CdLS są bardziej prawdopodobne. Cechy te mogą się znacznie różnić w zależności od osoby, której dotyczą i wahają się od małych różnic w porównaniu z innymi osobami do bardzo zauważalnych różnic. Nasz międzynarodowy panel ekspertów opracował kompleksowy przewodnik dotyczący diagnostyki i zarządzania CdLS, dostępny tutaj.

About the website contents

All of the information on this WebSite is for education purposes only. The place to get specific medical advice, diagnoses, and treatment is your doctor. Use of this site is strictly at your own risk. If you find something that you think needs correction or clarification, please let us know at: 

Send a email: info@cdlsWorld.org