WaihonaPedia ondersteuningspagina

zorgintensief


  • zorgintensieve: er is veel informatie nodig. Een zorgintensief persoon is iemand met een fysieke, mentale of gedragsmatige handicap (of een combinatie daarvan) en zelden gezien worden zoals bij een zeldzame aandoening en die daarom speciale behandelingen of zorg moet krijgen die de meeste mensen niet kennen,
  • zorgintensief: Vanwege het zeldzame aspect van een zeldzame aandoening  zijn familieleden vaak (gedwongen), de voorvechter die kan helpen door beter geïnformeerd te zijn als hun genezer of zorgverleners,
  • zorgintensief: Vanwege het zeldzame aspect van een zeldzame aandoening zijn familieleden vaak (gedwongen), zelf op zoek naar antwoorden omdat de zorgverlener het niet weet,
  • zorgintensief: een woord dat we hebben bedacht, waarmee we ons richten op de ervaring van de zorg met een zeldzame aandoening  in plaats van de diagnostiek.

Over de website-inhoud

Alle informatie die u hier vindt is ter informatie, geen medisch advies! De plaats voor het vinden van specifieke medische adviezen, diagnoses en de behandeling is uw arts. Gebruik van deze site is strikt op eigen risico. Als u vind dat iets onjuist is, verduidelijking behoeft, verbeterd kan worden, doe dan mee, meld uzelf aan op onze website en stel een verbetering voor. Mocht U dit liever per email doen dan kan dat ook!

Stuur een email: vereniging@cdlsworld.org