informatie

Groei


Personen met CdLS hebben een proportioneel kleine gestalte. Specifieke groeidiagrammen zijn beschikbaar voor lengte, gewicht en hoofdomtrek parameters van jongens of meisjes met CdLS op verschillende leeftijden.

Aan de hand hiervan kan de arts de groei volgen in vergelijking met andere getroffen personen in plaats van de niet-aangetaste populatie. Als een individu afwijkt van de CdLS curve, dan is specifiek onderzoek naar eventuele problematiek gerechtvaardigd.

De term "te trage ontwikkeling" is niet geschikt, en kan leiden tot het advies van onnodige calorie toediening middels supplementen, wat dan niet resulteert in een toename van de groei en wel tot onnodige en aanzienlijke stress bij de familie.

Puberteits-groei-spurts komen op vergelijkbare leeftijd voor als bij niet aangedane personen. Bij sommige mensen met CdLS is een groeihormoondeficiëntie vastgesteld, waardoor toediening van exogeen groeihormoon nodig kan zijn. Zonder een gedocumenteerde deficiëntie zal het gebruik van groeihormoon de uiteindelijke lengte van de volwassene echter waarschijnlijk niet doen toenemen.

Gemiddelde groei van kinderen met CdLS

Om ouders van kinderen met CdLS en hun zorgverleners beter voor te lichten, hebben Antonie D. Kline, medisch directeur van de CdLS Foundation USA, en haar collega's geslachtsspecifieke groeitabellen ontwikkeld op basis van onderzoek en gegevens die gedurende vele jaren zijn verzameld.

Hier vindt u deze groeidiagrammen;

Mannen

Lengte

Vanaf geboorte tot 36 maanden

Lengte jongens (tot 36 maanden)

Vanaf 36 maanden tot volwassen

Lengte jongens (>36 maanden)

Gewicht

Vanaf geboorte tot 36 maanden

Gewicht jongens (tot 36 maanden)

Vanaf 36 maanden tot volwassen

Gewicht jongens (>36 maanden)

Omtrek van het hoofd

Omtrek van het hoofd bij Jongens

Meisjes:

Lengte

Vanaf geboorte tot 36 maanden
Lengte Meisjes (tot 36 maanden)
Vanaf 36 maanden tot volwassen

Lengte Meisjes (Na 36 maanden

Gewicht

Vanaf geboorte tot 36 maanden
Gewicht Meisjes (tot 36 maanden)
Vanaf 36 maanden tot volwassen

Gewicht Meisjes (tot 36 maanden)

Omtrek van het hoofd

Omtrek van het hoofd bij meisjes

Zoek andere pagina's die hetzelfde onderwerp delen als deze pagina Groei tijdens de kindertijd4 Groei tijdens de kindertijd14

Over de website-inhoud

Alle informatie die u hier vindt is ter informatie, geen medisch advies! De plaats voor het vinden van specifieke medische adviezen, diagnoses en de behandeling is uw arts. Gebruik van deze site is strikt op eigen risico. Als u vind dat iets onjuist is, verduidelijking behoeft, verbeterd kan worden, doe dan mee, meld uzelf aan op onze website en stel een verbetering voor. Mocht U dit liever per email doen dan kan dat ook!

Stuur een email: vereniging@cdlsworld.org