Informatie voor de huisarts over Cornelia de Lange syndroom

Informatie voor de huisarts over  Cornelia de Lange syndroom


Cover van de huisartsenbrochure Cornelia de Lange syndroom (2016)Informatie voor de huisarts over

Cornelia de Lange syndroom

INLEIDING

TOTSTANDKOMING

CORNELIA DE LANGE SYNDROOM

Enkele feiten

Vóórkomen

Erfelijkheid en etiologie

(Differentiaal) diagnose, beloop en prognose

Symptomen

Algemeen

Klinisch

Lichamelijke kenmerken

Beleid

Zorgcoördinatie vanaf jonge leeftijd

Zorg na kinderleeftijd

Behandeling/follow-up

Interventies

Beleid bij gedragsproblemen

Beleid om communicatie te bevorderen

Erfelijkheid en Zwangerschap

Aandachtspunten voor de huisarts

Nadat de diagnose is gesteld

Alarmsymptomen

Consultatie en Verwijzing

BIJLAGE 1 Overzicht gezondheidsproblemen bij CdLS

BIJLAGE 2 Follow-up schema medische begeleiding

BIJLAGE 3 Alertkaartje

LITERATUURLIJST

VERANTWOORDING

About the website contents

All of the information contained within these questions and answers is for education purposes only. The place to get specific medical advice, diagnoses, and treatment is your doctor. Use of this site is strictly at your own risk. If you find something that you think needs correction or clarification, please let us know, contact see below.

*#