Zodiak-Prinsenstichting

Zodiak-Prinsenstichting


logo_zodiak.png

Zodiak-Prinsenstichting

Zodiak is het deskundigheidscentrum voor mensen met een verstandelijke beperking en hun vertegenwoordigers.

Doelgroep

De kracht van Zodiak zit in de multidisciplinaire aanpak. Bij elke hulpvraag zijn meerdere deskundigen betrokken. Vaak volgt op de hulpvraag eerst een onderzoek door een gedragswetenschapper. Zo nodig kan Zodiak de volgende behandelingen aanbieden:

 • Advisering bij eet- drinkproblematiek
 • Autismecoaching
 • AVG-zorg
 • (Cognitieve) gedragstherapie
 • Dramatherapie
 • EMDR
 • Ergotherapie
 • Gezinstherapie
 • IOG, Intensieve orthopedagogische gezinsbehandeling
 • (Kinder)Fysiotherapie
 • Logopedie
 • Mondzorg
 • Muziektherapie
 • Psychomotorische therapie
 • Psychotherapie
 • Seksuologische behandeling
 • SI-onderzoek en behandeling
 • Speltherapie

Wilt u weten wat Zodiak voor u of uw kind kan betekenen kijk dan op onze site http://www.prinsenstichting.nl of neem contact op met BCO (bureau cliënt ondersteuning) en telefoonnummer 0299459330

Over de website-inhoud

Alle informatie die u hier vindt is ter informatie, geen medisch advies! De plaats voor het vinden van specifieke medische adviezen, diagnoses en de behandeling is uw arts. Gebruik van deze site is strikt op eigen risico. Als u vind dat iets onjuist is, verduidelijking behoeft, verbeterd kan worden, laat het ons dan weten.

*#