Zodiak-Prinsenstichting

Zodiak-Prinsenstichting


logo_zodiak.png

Zodiak-Prinsenstichting

Zodiak is het deskundigheidscentrum voor mensen met een verstandelijke beperking en hun vertegenwoordigers.

Doelgroep

De kracht van Zodiak zit in de multidisciplinaire aanpak. Bij elke hulpvraag zijn meerdere deskundigen betrokken. Vaak volgt op de hulpvraag eerst een onderzoek door een gedragswetenschapper. Zo nodig kan Zodiak de volgende behandelingen aanbieden:

 • Advisering bij eet- drinkproblematiek
 • Autismecoaching
 • AVG-zorg
 • (Cognitieve) gedragstherapie
 • Dramatherapie
 • EMDR
 • Ergotherapie
 • Gezinstherapie
 • IOG, Intensieve orthopedagogische gezinsbehandeling
 • (Kinder)Fysiotherapie
 • Logopedie
 • Mondzorg
 • Muziektherapie
 • Psychomotorische therapie
 • Psychotherapie
 • Seksuologische behandeling
 • SI-onderzoek en behandeling
 • Speltherapie

Wilt u weten wat Zodiak voor u of uw kind kan betekenen kijk dan op onze site http://www.prinsenstichting.nl of neem contact op met BCO (bureau cliënt ondersteuning) en telefoonnummer 0299459330

Über den Inhalt der Website

Alle in diesen Fragen und Antworten enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Bildungszwecken. Der Ort, um spezifische medizinische Beratung, Diagnosen und Behandlung zu erhalten, ist Ihr Arzt. Die Nutzung dieser Website erfolgt auf eigene Gefahr. Wenn Sie etwas finden, das Ihrer Meinung nach korrigiert oder geklärt werden muss, lassen Sie es uns bitte wissen, kontaktieren Sie uns unten.

*#