Klachtenregeling

De Vereniging Cornelia de Lange Syndroom doet haar uiterste best om haar leden en belangstellenden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals afgesproken. In deze klachtenprocedure is vastgelegd hoe leden en derden een klacht kunnen indienen bij de Vereniging Cornelia de Lange Syndroom en hoe deze klacht wordt afgehandeld.

Procedure

De klacht wordt in eerste instantie besproken met degene tegen wie de klacht is gericht. Leidt dit niet tot een oplossing dan kan een klacht op drie manieren worden geuit:

 • Schriftelijk: aan het bestuur van de Vereniging Cornelia de Lange Syndroom, Larixlaan 21, 7031 WG Wehl. 
 • Telefonisch: 0314-361080. 
 • Per e-mail: vereniging@cdlsworld.org 

Registratie

Elke klacht wordt geregistreerd. De volgende gegevens worden genoteerd:

 • De datum waarop de klacht binnenkomt
 • Op welke manier komt de klacht binnen (schriftelijk, telefonisch, per e-mail).
 • Naam, adres, huisnummer, postcode, plaats en telefoonnummer klager.
 • Gaat het om een lid/donateur of derde. 
 • De aard van de klacht. 
 • Omschrijving van de actie die de Vereniging Cornelia de Lange Syndroom onderneemt naar aanleiding van de klacht.
 • Naam van de degene die de klacht behandelt.
 • Datum waarop de klacht is afgehandeld.

Afhandeling

Een klacht wordt zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen beantwoord. Mocht dit niet te verwezenlijken zijn dan wordt de klager hierover bericht en wordt afgesproken op welke termijn de klacht wordt afgehandeld.

Alle klachten worden geregistreerd en verzameld in een klachtenmap. De binnengekomen klachten worden door de Vereniging Cornelia de Lange Syndroom gebruikt om de kwaliteit van de dienstverlening van de Vereniging Cornelia de Lange Syndroom te verbeteren.

Sobre o conteúdo do sítio web

Toda a informação contida neste WebSite é apenas para fins educativos. O local para obter aconselhamento médico específico, diagnósticos e tratamento é o seu médico. A utilização deste site é estritamente por sua conta e risco. Se encontrar algo que considere necessário corrigir ou esclarecer, por favor informe-nos em: 

Envie um e-mail: info@cdlsWorld.org