פגישות

2012 ontmoetingsdag

Vereniging Cornelia de Lange syndroom
1 supporter
Finished, Closed!

    

Wij hebben weer een prachtige dag gehad, altijd zonnig. Dit jaar bij de Menmoerhoeve. We danken de 'van Steentjes' voor de prachtige organisatie.Hieronder ziet U de sfeer rapportage!


    Every person is unique!
    The value of a smile!
    The power of Love!

About the website contents

All of the information on this WebSite is for education purposes only. The place to get specific medical advice, diagnoses, and treatment is your doctor. Use of this site is strictly at your own risk. If you find something that you think needs correction or clarification, please let us know at: 

Send a email: info@cdlsWorld.org