פגישות

2009 verenigingsdag

Vereniging Cornelia de Lange syndroom
1 supporter
Finished, Closed!

    

Wederom een zonnige late zomer (september) dag in Hoofddorp. Dit jaar onze eerste jaarvergadering. Er waren weer vele families gekomen en ook weer enkele nieuwe gezichten. Er was een heerlijke barbecue en er vonden weer vele fijne ontmoetingen plaats.


    Every person is unique!
    The value of a smile!
    The power of Love!

About the website contents

All of the information on this WebSite is for education purposes only. The place to get specific medical advice, diagnoses, and treatment is your doctor. Use of this site is strictly at your own risk. If you find something that you think needs correction or clarification, please let us know at: 

Send a email: info@cdlsWorld.org