פגישות

2004 verenigingsdag

Vereniging Cornelia de Lange syndroom
1 supporter
Finished, Closed!

    

Zoals de vorige jaren wederom in Baarn. Ditmaal met hele leuke clowns.


    Every person is unique!
    The value of a smile!
    The power of Love!

About the website contents

All of the information on this WebSite is for education purposes only. The place to get specific medical advice, diagnoses, and treatment is your doctor. Use of this site is strictly at your own risk. If you find something that you think needs correction or clarification, please let us know at: 

Send a email: info@cdlsWorld.org