Help ons met een bijdrage


De Vereniging Cornelia de Lange syndroom wil graag duidelijk en helder zijn op de manier waarop we met uw donatie om gaan.

Op deze pagina kunt u alle gegevens met betrekking tot het beleid en de financiën van de Vereniging vinden.

De Vereniging heeft een ANBI status.

anbi-logo-2.png

ANBI Goedgekeurd

Vereniging Cornelia de Lange syndroom is lid van de vereniging Ieder(in), deze vereniging staat bij de belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en wordt ook als zodanig erkend.

De afkorting ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Alleen instellingen die door de Belastingdienst zijn aangewezen als ANBI kunnen gebruik maken van belastingvoordelen. Goede doelen (zo ook de Stichting Downsyndroom) moeten voldoen aan bepaalde regelgeving om aangemerkt te worden als algemeen nut beogende instelling. Zo is de ANBI-status noodzakelijk als een belastingbetaler zijn gift aan het goede doel van de belasting wil aftrekken.

naam: Vereniging Cornelia de Lange syndroom
Contactgegevens: Klik hier voor de contactgegevens
Bankrekeningnummer NL 88 RABO 0304509310 
KvK nummer 17194392
Fiscaal nummer – (RSIN) nummer  816 882 952 

"Wij zijn vastbesloten bij te dragen aan een vroege en accurate diagnose van het Cornelia de Lange syndroom (CdLS), om onderzoek naar aspecten van het syndroom te ondersteunen, om mensen te helpen met CdLS en om ouders, broers en zussen, grootouders, families, verzorgers en artsen te helpen om beslissingen op basis van goede informatie te kunnen nemen."

Onze missie en doelstellingen zijn geborgd in onze statuten zoals vastgelegd in 2023.

Hoe wij met ons/uw geld omgaan

Bestuur en het beloningsbeleid

Het bestuur is volledig onbezoldigd en ontvangt geen vaste onkostenvergoedingen of managementvergoedingen. Er worden onkosten vergoedingen verstrekt conform de regelementen voor vrijwilligers vergoedingen.

Vrijwilligers

Vereniging Cornelia de Lange Syndroom heeft geen mensen in dienst. 

Vrijwilligers kunnen een aanspraak maken op een vrijwilligers vergoeding en zij zijn onze ruggegraat en we zijn ontzettend trots op wat zij doen voor onze achterban.

Ondersteuning

De vereniging huurt ondersteuning in. Wij selecteren organsiaties op basis van een passende visie en verbindingen met gelijksoortige problemetieken als die spelen bij Cornelia de Lange syndroom. Deze overeenkomsten zijn altijd projectmatig en lopen maximaal één jaar. Medewerkers uit deze organisaties ontvangen salaris van die organisatie en eventueel een onkosten vergoeding conform de regelementen voor vrijwilligers vergoedingen.


De vereniging besteedt zoveel mogelijk van haar uitgaven aan het realiseren van onze doelen; vergroten van kennis over Cornelia de Lange syndroom, het informeren van ouders en professionals, het bevorderen van onderlinge contacten en het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek. 

Een klein percentage (< 3%) van onze kosten besteden we aan fondsenwerving, u moet dan denken aan het versturen van brieven aan donateurs en het aanvragen van financiering voor projecten. 

Een klein deel van onze kosten besteden we aan beheers- en administratie kosten.

Klachtenregeling

Indien men een klacht heeft kunt U hier lezen hoe wij daar me omgaan, van onze leden berwavhten we dat men zich houd aan onze gedragscode

Wim Scharphof

Wim is opa van Sophie en penningmeester van de vereniging

Page history
Last modified by Gerritjan Koekkoek on 2023/12/20 13:26
Created by Gerritjan Koekkoek on 2021/05/03 20:57

About the website contents

All of the information on this WebSite is for education purposes only. The place to get specific medical advice, diagnoses, and treatment is your doctor. Use of this site is strictly at your own risk. If you find something that you think needs correction or clarification, please let us know at: 

Send a email: info@cdlsWorld.org