Biopsja i leki stosowane u chorych z refluksem

W jakim celu gastroenterolog wykonuje biopsję? Czytałem o Losecu, aczkolwiek nie jest dostępny w moim kraju. Czy możesz mi podać farmaceutyczny skład i do jakiej grupy należy powyższy lek?

SAC approved answer

Biopsja może pomóc w diagnostyce w kierunku alergii, refluksu lub infekcji. Lek Prilosec należy do grupy inhibitorów pompy protonowej – obecnie kilka rodzajów znajduje się na rynku. Bloker pompy protonowej podawany jest u chorych z refluksem żołądkowo-jelitowym. Ten lek może także maskować infekcję H. Pylori, ponieważ zmniejsza ilość bakterii oraz prowadzi do łagodniejszego przebiegu infekcji.
Prilosec to omeprazol
Prevacid to lansoprazol
CP 3/27/2002

Return to Ask the Expert

Ask the Expert

Tags:
Created by Gerritjan Koekkoek on 2014/12/21 14:40

About the website contents

All of the information contained within these questions and answers is for education purposes only. The place to get specific medical advice, diagnoses, and treatment is your doctor. Use of this site is strictly at your own risk. If you find something that you think needs correction or clarification, please let us know, contact see below.