van de penningmeester 2016 was een turbulent jaar, en niet alleen vanwege de Brexit en de verkiezing van Donald Trump als nieuwe president in de USA. Ook binnen onze vereniging is het afgelopen jaar veel gebeurd. Zowel binnen onze gezinnen als binnen ons bestuur. Het noodgedwongen moeten neerleggen van de bestuurlijke functies van Annette en Joris hebben mij persoonlijk geraakt.

Over de financiële situatie van onze vereniging kan ik echter alleen maar positief zijn. Afgelopen november werden wij aangenaam verrast door een bijdrage van € 500,- van Odd Fellows te Dronten voor het organiseren van onze familiedag. Daarnaast is voor 2017 de instellingssubsidie voor patiëntenorganisaties en gehandicaptenorganisaties verruimd. Onze aanvraag is nog in behandeling maar wij gaan uit van positief nieuws. Met deze gelden en samen met de contributies van onze leden hopen wij in 2017 weer veel activiteiten te kunnen ontplooien.

Degene die de contributie over 2016 nog niet hebben voldaan verzoek ik vriendelijk deze alsnog over te maken op NL 88 RABO 0304509310 ten name van Vereniging Cornelia de Lange Syndroom.

Met vriendelijke groet,

About the website contents

All of the information contained within these questions and answers is for education purposes only. The place to get specific medical advice, diagnoses, and treatment is your doctor. Use of this site is strictly at your own risk. If you find something that you think needs correction or clarification, please let us know, contact see below.

*#