De inzet van iPads in onderwijs aan kinderen zoals Rai en Yuri


De inzet van iPads in onderwijs aan kinderen zoals Rai en Yuri (CdLS)

Wat is de meerwaarde van het inzetten van iPads in onderwijs aan kinderen zoalsRai enYuri? Wat heb je eraan? Een bezoek aan de alledaagse praktijk van het onderwijs bij Kentalis Rafaël in Sint-Michielsgestel geeft helderheid.

Ontwikkelen van communicatie en zelfstandigheid

Leerkracht Mariëll vertelt: “Kinderen zoals Rai en Yuri zijn meestal niet erg blind en/of doof. De iPad heeft verschillende handige functies voor kinderen die niet goed zien, zoals inzoomen en contrast instellen. Voor leerling Rai (14) maken zijn ouders en ik foto’s en filmpjes van hem in verschillende situaties. Deze bekijken we samen met Rai: op school bekijken we de opnames van thuis, en thuis bekijken zijn ouders met hem de opnames van school. Dit ‘herbeleven’ is voor Rai een belangrijk middel om de ontwikkeling van taal/communicatie met hem te stimuleren”. 

Rai met z'n iPad

Een ander, meer algemeen, voorbeeld van het stimuleren van ontwikkeling is dat leerlingen trots kunnen laten zien aan anderen wat zij hebben gemaakt met de iPad (bijvoorbeeld een film of foto’s).

Ontwikkelingsdoel

De inzet van een iPad is afhankelijk van de doelen in het ontwikkelingsplan van de leerling. Wat kan een kind bereiken in zijn of haar ontwikkeling en wat is daarvoor nodig? Peter (leerkracht en iCoach): “Als we de iPad inzetten voor het ontwikkelen van de communicatie, ligt de nadruk vaak op het verbinden van de beleving van een kind aan woorden, gebaren en afbeeldingen. Dit doen we in de vorm van spelletjes en oefeningen. Naast of in plaats van een iPad kunnen ook andere middelen worden ingezet om een ontwikkelingsdoel te bereiken, bijvoorbeeld een laptop of een fysiek middel zoals een kalenderboek met tastbare picto’s van allerlei materialen die de belevenissen en activiteiten gedurende een dag en week weergeven. We bekijken steeds opnieuw welke middelen meerwaarde hebben om het ontwikkelingsdoel te bereiken.” 

Apps op maat

De inzet van een iPad brengt ook de vraag met zich mee welke apps het meest geschikt zijn. Peter: “Voor kinderen zoals rai en Yuri zijn bestaande apps vaak van een te hoog niveau. Het communicatiesysteem oftewel de ‘beeldtaal’ van deze apps is ontwikkeld voor gebruik door grotere groepen kinderen. Voor kinderen zoals Rai en Yuri zijn specifieke apps nodig waarmee de inhoud ‘op maat’ en met toevoeging van eigen gegevens kan worden samengesteld. De school heeft een overzicht van geschikte apps, zodat leerkrachten weten welke apps zij, in overleg met de ouders, kunnen toepassen in het onderwijs. Een voorbeeld is de app ‘Storycreator’.” 

Mariëll: “Stel, ik heb samen met Rai tomatensoep gemaakt. Ik maak dan met Storycreator een kookboekje op maat: met concrete beelden leg ik stap voor stap vast hoe we de soep hebben gemaakt. Dit kan hij laten zien aan zijn ouders (‘herbeleven’). Het op deze manier vastleggen van concrete persoonlijke beleving en betekenisgeving stimuleert de ontwikkeling naar een meer abstracter niveau.” 

Vrijetijdsbesteding en ontspanning

Op de foto is Marijn (16) te zien in deze situatie.De iPad heeft ook een belangrijke rol in de vrijetijdsbesteding en ontspanning van de leerlingen. Bijvoorbeeld thuis of op vakantie, maar ook op school of in de woongroep (als een kind bij Kentalis verblijft gedurende de week). Doordat een iPad zo gemakkelijk is om mee te nemen en te gebruiken, kunnen kinderen muziek luisteren, filmpjes kijken en spelletjes doen wanneer het hen uitkomt. Het  beleven van plezier en het ‘zelf beslissen’ stimuleren zo ook weer de ontwikkeling.

Praktische  voordelen

Tot slot heeft de inzet van iPads ook veel praktische voordelen. De aandacht van een kind wordt snel getrokken door het licht en de bewegingen op het scherm, en voor kinderen die een bewegingsbeperking hebben naast hun doofblindheid is het mogelijk om een (draadloze) ‘knop’ aan te sluiten zodat het kind de iPad zelf kan bedienen.  

Ook het maken van bijvoorbeeld filmpjes gaat snel en efficiënt. Mariëll: “Stel een kind krijgt een snee in zijn vinger. Ik maak dan op een eenvoudige manier een filmpje met iMovie en stuur het door naar de ouder(s) of woongroep. Geen gedoe met camera’s en ingewikkelde bewerkingen.” Ook het maken van een verslag van de dag gaat gemakkelijk op deze manier. Of het opnemen van instructies voor collega’s over bijvoorbeeld medische handelingen of verzorging. De toepassing Facetime biedt ook veel mogelijkheden en stimuleert de betrokkenheid van ouders; bijvoorbeeld een gesprek met ouders en andere direct betrokkenen, zowel direct bij onverwachte situaties als een geplande bespreking van het ontwikkelingsplan. Ouders die op verre afstand van de school wonen, hoeven dan niet te reizen.    

Met al deze voordelen van de inzet van iPads in het onderwijs ziet Mariëll dan ook het liefst een eigen iPad voor ieder kind, inclusief een aantal voorwaarden: “Voldoende tijd en opleiding om professioneel te leren omgaan met de iPad, samen met ouders en andere begeleiders. En natuurlijk bij alle betrokkenen motivatie en enthousiasme. ” Aan dit laatste zal het bij Mariëll in ieder geval niet ontbreken.  

Tags:
Created by Gerritjan Koekkoek on 2014/11/10 15:10

About the website contents

All of the information contained within these questions and answers is for education purposes only. The place to get specific medical advice, diagnoses, and treatment is your doctor. Use of this site is strictly at your own risk. If you find something that you think needs correction or clarification, please let us know, contact see below.