Kleine Stapjes...


Kleine Stapjes...

Graag wil ik, Jacqueline en moeder van Hylke, mijn ervaringen delen die ik heb gehad met Ans, communicatiedeskundige  bij Kentalis

Hylke en JacquelineHylke is inmiddels alweer 12 jaar en gaat schooljaar 2014 / 2015 het laatste jaar naar Mariëndael (speciaal onderwijs). Het gaat goed met Hylke. Zijn ontwikkelingsniveau is de laatste 2 jaar van 6 maanden naar 8 maanden gestegen. Een ontwikkeling die met name te zien is in het contact én ook oogcontact maken. Nu “wachten” op het moment dat Hylke gaat imiteren. 

Op  de Cdls dag 2010   zag ik een presentatie van Kentalis en de universiteit van Groningen.  

Ik was hier erg enthousiast over en  heb aan Mariendael (school)  gevraagd of zij samen met ons dit traject in wilden gaan,  immers Hylke is een groot deel van de week aanwezig op school.  

Na een positief antwoord van school heb ik kontakt opgenomen met Kentalis. 

Er volgde een intake  en diagnostisch onderzoek van 2 dagen.  De eerste dag werden er allerlei testjes gedaan en werd alles op video vastgelegd. Een paar weken later was de tweede dag en volgde er ook een oogonderzoek. 

Beide broersDe uitslag van dit onderzoek gaf een heel volledig beeld van Hylke, waarbij uit het oogonderzoek ook nog nieuwe informatie kwam. Bijvoorbeeld dat de beelden bij Hylke van de zijkant vertraagt binnenkomen. 

Hylke kreeg  (maart 2011) een communicatiedeskundige toegewezen,  die ons ( ook school) zou begeleiden. De hulpvraag werd als volgt opgesteld: 

  • Hoe kunnen we Hylke ondersteunen in zijn ontwikkeling en meer inzicht krijgen in de communicatie die Hylke nu laat zien. 

Daarna volgden bezoeken van de communicatiedeskundige bij ons aan huis en aan school. Er zijn video-opnames gemaakt waarbij Ans vertelde wat zij zag en wij zagen het ook. Wat we zagen kan ik eigenlijk in een paar woorden omschrijven, we deden veel te veel en veel te snel. Hylke kreeg onvoldoende tijd om te reageren, want voordat Hylke kon reageren werd het volgende alweer aangeboden.  

Samen met PapaWat is het moeilijk om kleine stapjes te maken, en wat zijn kleine stapjes klein! Ook is het heel erg moeilijk om voldoende tijd te nemen en  om “ even niets” te doen en te wachten op een reactie/ teken van Hylke.  

De communicatiedeskundige heeft samen met ons gewerkt aan een signalenlijst. Dit zodat ook anderen de signalen (en dat zijn er best veel) die Hylke geeft snel op kunnen pakken. Hylke gaat schooljaar 2015 Mariendael verlaten en dit kan heel goed bijdragen aan de overdracht. Net als de scripts die, op advies van de communicatiedeskundige  door school geschreven zijn. Dit zodat voor Hylke de situatie nu (en straks op de nieuwe) school herkenbaar is.  

De communicatiedeskundige gaf naast het inzicht ook een stuk kennis. Wanneer doet een kind dit, waarom en in welke fase zit Hylke op dit moment. Of ze  vertelde van een presentatie die ze had bijgewoond waarvan ze dingen bij Hylke herkende. Deze aanvulling vond ik erg plezierig. 

Het traject is (juli 2014) beëindigd, maar we kunnen nog wel kontakt opnemen voor ondersteuning wanneer Hylke de overstap gaat maken naar vervolgonderwijs of dagbesteding of we andere vragen hebben.  

Stevige basis gelegdTot slot  kan ik zeggen dat de communicatiedeskundige  ons erg geholpen heeft inzicht te krijgen in Hylke, maar ook in ons reageren naar Hylke en dat wij elkaar beter kunnen begrijpen.  

Jacqueline Middelbrink 

hylke5.png
Meer over Kentalis

De communicatiedeskundigen van Kentalis maken deel uit van het Kentalis Kenniscentrum   Doofblindheid (KCDB). Het KCDB biedt diagnostiek, zorg en onderwijs aan kinderen en  volwassenen met doofblindheid. Wilt u graag meer  informatie? Neem dan contact op:
Kentalis Kenniscentrum Doofblindheid
Telefoon: 073 5588140
Mail: doofblindheid@kentalis.nl
Website: http://www.kentalis.nl 

Tags:
Created by Gerritjan Koekkoek on 2014/09/18 15:09

About the website contents

All of the information contained within these questions and answers is for education purposes only. The place to get specific medical advice, diagnoses, and treatment is your doctor. Use of this site is strictly at your own risk. If you find something that you think needs correction or clarification, please let us know, contact see below.