Donateurs en sponsors


De mensen die we liefhebben en verzorgen, die CdLS hebben geven ons heel veel; ze geven liefde, geven ons plezier, knuffelen ons, laten ons lachen, en ja; geven ons slapeloze nachten!
Tijn helemaal in feeststemming

Zou U ook kunnen geven? U kunt ons helpen onze missie te vervullen door ons financieel te steunen door het doen van een gift of door ons te sponsoren
Gelukkig weer lachen...

Natura ondersteuning

Wij kunnen natuurlijk ook ondersteuning in Natura gebruiken.
Wij zijn de volgende organisaties dankbaar voor hun steun

 • Service Bureau Jansen, Eindhoven; heeft ons enorm geholpen met het maken van de brochure voor de wereldconferentie
 • 37signals.com; dit internetbedrijf stelt gratis software ter beschikking voor onze ledenadministratie

  Meer informatie over deze organisaties

  naar website... 

De vereniging Cornelia de Lange syndroom heeft een missie:

”wij zijn vastbesloten om een vroege en accurate diagnose van CdLS mogelijk te maken, om onderzoek naar de oorzaak en manifestatie van het syndroom te ondersteunen, om mensen te helpen die CdLS als diagnose hebben, om anderen met vergelijkbare symptomen te helpen, om ouders, broers en zussen, grootouders, families, verzorgers, artsen te helpen om besissingen op basis van goede informatie te kunnen nemen gedurende hun hele leven.”
Zo kennen jullie mij een beetje...

De missie wordt nagestreefd middels;

 • Nederlandstalig informatie materiaal in alle Nederlandse en Belgische ziekenhuizen
 • Een informatieve website
 • Informatie uitwisseling met artsen en specialisten uit de hele wereld
 • Een nieuwsbrief die een aantal malen per jaar aan alle belangstellenden wordt verstrekt
 • Een jaarlijkse bijeenkomst voor families, verzorgers, medische proffesionals en belangstellenden
 • Een actueel boek over de uitdagingen waarvoor ouders en familie komen te staan
 • Informatie materiaal in vele vormen (DVD, Folders, Flyers)
 • Diverse vormen van representatie bij belangrijke gebeurtenissen in het leven van CdLs (geboorte, ziekenhuisverblijf, overlijden)
 • etcetera
  Zoals vele charitatieve organisaties, krijgt de vereniging Cornelia de Lange syndroom geen overheidsteun maar is zij volledig afhankelijk van contributie, giften, donaties en sponsorbijdragen om haar missie te vervullen.
  Onze vereniging is ingeschreven bij de kamer van koophandel: kvk 17194392

Giften of Donaties

Uw vrijwillige bijdrage is uiterst welkom

Penningmeester CdLS

Informatie bij Piet Berkhout 

Alida de Jongstraat 55
2401 KS Alphen aan den Rijn
Zuid Holland
Nederland
Tel: (0172)441047
Tel: (06)46535962
stuur een mail... 


Laat u niet onbetuigd.
Graag zien wij uw bijdrage op onze rekening bij de ABN – AMRO te Alphen aan den Rijn nummer 46.73.88.555 ten name van Penningmeester Cornelia de Lange Syndroom, tegemoet.
Alvast bedankt voor uw bijdrage...

Sponsoring

Graag komen wij in aanmerking voor sponsoring door Uw organisatie. Heeft U belangstelling dan kunnen wij U een informatie pakket toesturen met een sponsor DVD en een informatieve bijlage. Toon Uw belangstelling door contact op te nemen met onze sponsor commissie

Kontaktpersoon sponsoring:

Informatie bij Gerritjan Koekkoek 

Tel: (06)52086945
stuur een mail... 

Tags:
Created by Gerritjan Koekkoek on 2010/07/18 20:19

About the website contents

All of the information contained within these questions and answers is for education purposes only. The place to get specific medical advice, diagnoses, and treatment is your doctor. Use of this site is strictly at your own risk. If you find something that you think needs correction or clarification, please let us know, contact see below.