Community

Chronische voedselweigering


Voedings- en eetproblemen kunnen worden beschreven als variërend van selectieve en zeer beperkte acceptatie van bepaalde soorten of textuur van voeding, ophalen en uitbraken van voedsel, slikangst en niet zelfstandig willen eten, tot complete weigering van zowel vast als vloeibaar voedsel. Pogingen door ouders om deze kinderen voeding aan te bieden gaan onvermijdelijk gepaard met gedragsproblemen als schreeuwen, huilen, hoofd wegdraaien, woede-uitbarstingen, zichzelf slaan, agressie of uitbraken van eerdere (sonde)voeding. In zijn meest extreme vorm kan dit leiden tot chronische ondervoeding, extreem gewichtsverlies, groeiachterstand, verlaagde weerstand tegen ziekte, uitdroging en bij uitblijven van medisch ingrijpen tot een voor het kind levensbedreigende situatie. De maaltijd is gereduceerd tot een neerwaartse spiraal van spanning, frustratie, stress, verzet en angst voor zowel het kind als zijn ouders. Het op kunstmatige wijze toedienen van voeding door middel van een neus/maag-, maag- of PEGsonde is dan ook de onvermijdelijke en enige mogelijkheid om deze negatieve spiraal voor ouders en kind te doorbreken.
Gelukkig bestaan er mogelijkheden om deze kinderen, het liefst zo jong mogelijk, (weer) oraal te leren eten ook wanneer de voedselweigering syndroomgebonden is. Het eetteam van De Winckelsteegh te Nijmegen heeft zich de voorbije 10 jaar gespecialiseerd in de behandeling van chronische voedselweigering bij kinderen met een (vermoedelijke) ontwikkelingsachterstand. De Winckelsteegh verkreeg hiervoor een landelijke erkenning als expertisecentrum in de vorm van een aantal goedgekeurde specialistische behandelplaatsen, samengebracht in een aparte behandelunit.

Consultatie en behandeling

Het eetteam van De Winckelsteegh biedt afhankelijk van de complexiteit van de vraag een aantal vormen van hulp bestaande uit:

 • Telefonische consultatie en advies
 • Poliklinische consultatie en advisering/doorverwijzing
 • Het geven van een second opinion
 • Reconstructieve diagnostiek naar het ontstaan van de eetproblematiek en naar factoren die deze in standhouden dan wel doen toenemen
 • Kortdurende observatie
 • Indicatie voor behandeling
 • Ambulante behandeling thuis en op kinderdagverblijf of school
 • Dagbehandeling
 • Klinische 24-uurs behandeling
 • Ouder- en gezinsbegeleiding (o.m. videofeedback)
 • Instructie en begeleiding van vervolgvoorzieningen (bijv. kinderdagverblijf/school)
 • Toegepast wetenschappelijk onderzoek i.s.m. de vakgroep orthopedagogiek van de Radboud Universiteit te Nijmegen
  De kosten voor consult, behandeling en waar nodig verblijf worden betaald conform de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Multidisciplinaire aanpak

Omdat chronische voedselweigering kan worden opgevat als een bio-psycho-sociaal probleem, wordt binnen het eetteam van aanmelding tot ontslag structureel vanuit meerdere disciplines samengewerkt te weten: gedragswetenschappelijke en medische disciplines, maatschappelijk werk, verpleging, fysiotherapie, (pre)logopedie en diëtiek. Als vaste consulenten van het eetteam zijn betrokken: een kinderneuroloog, een kinderpsychiater, een kindergastro-enteroloog, een kinderradioloog en een logopedist. Het eetteam heeft d.m.v. een dubbele aanstelling een vast samenwerkingsverband met de vakgroep orthopedagogiek, sectie Leren en Ontwikkelen van de Radboud Universiteit te Nijmegen.

Het eetteam is onderdeel van de Winckelsteegh. De Winckelsteegh maakt deel uit van de Pluryn Werkenrode Groep.

de Winkelsteegh
naar website... 

Knabbel

Knabbel, de behandelunit voor kinderen met chronische voedselweigering is gesitueerd als aparte unit op het terrein van De Winckelsteegh te Nijmegen. Deze unit biedt zowel ambulante, dag- als 24-uursbehandeling.
Tot de doelgroep van Knabbel horen kinderen met chronische voedingsproblemen variërend van extreme voedselvoorkeur, chronisch braken tot complete voedselweigering. Veelal is er ook sprake van een complexe medische voorgeschiedenis die geleid heeft tot bovengenoemde gedragsproblemen. Van meet af aan worden ouders medebetrokken in de behandeling, aanvankelijk via meekijken en meedenken tot uiteindelijk zelf uitvoeren.
Knabbel

Source:
Page history
Last modified by Gerritjan Koekkoek on 2021/07/12 20:18
Created by Gerritjan Koekkoek on 2010/07/18 20:14

About the website contents

All of the information on this WebSite is for education purposes only. The place to get specific medical advice, diagnoses, and treatment is your doctor. Use of this site is strictly at your own risk. If you find something that you think needs correction or clarification, please let us know at: 

Send a email: info@cdlsWorld.org