vraag het onze experts

Levensplanning


For parents, caregivers, health care providers, and teachers, concerns and questions often arise regarding the care and well-being of individuals with Cornelia de Lange syndroom. 

Mensen met CdLS hebben een levenslange aandacht voor de zorg nodig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Juridische disclaimer

Houd er rekening mee dat de Ask the Expert service  is gemaakt door vrijwillige professionals in verschillende aandachtsgebieden. Antwoorden worden niet beschouwd als een medisch, gedrags- of educatief consult. Vraag de Expert is geen vervanging voor de zorg en aandacht die de persoonlijke arts, psycholoog, pedagogisch adviseur of maatschappelijk werker van uw kind kan bieden

Do you have a question you would like to ask?

Ask a Question

More detailed sections on Cornelia de Lange syndroom

We organize our answers about Cornelia de Lange syndroom in topics. You can browse our topics below. Below each topic you might find more detailed topics with answers that might be of interest to you.