Medische zorg

Medische zorgFor parents, caregivers, health care providers, and teachers, concerns and questions often arise regarding the care and well-being of individuals with Cornelia-de-Lange-Syndrom. 

Individuen met CdLS behoeven levenslange medische, multidisciplinaire en sociale zorg. Toegang tot klinische beoordelingen, advisering en follow-up door een multidisciplinair team verbetert waarschijnlijk de gezondheidszorg en verhoogt waarschijnlijk de kwaliteit van leven. Er zijn barrières onderkend  die de toegang tot zorg bemoeilijken, waaronder gezondheids- of gedragsmatige  complicaties, geografische isolatie en financiële overwegingen. 

Tegenwoordig bereiken individuen met CdLS meestal volwassenheid en de bejaarde leeftijd. Dit brengt het risico te weeg dat individuen veelvoorkomende chronische ziektes ontwikkelen naast hun CdLS-gerelateerde medische problemen. 


info.public.topic.has.recommendations

R66: Individuals with CdLS and their families need life-long care provided by healthcare providers and social services, who should educate themselves about CdLS.

R67: Syndrome-specific and personalised care plans through shared decision-making should be offered to every individual with CdLS and their caregivers.

-

Legal Disclaimer:  Please take note that the Ask the Expert service is comprised of volunteer professionals in various areas of focus. Answers are not considered a medical, behavioral, or educational consultation. Ask the Expert is not a substitute for the care and attention your child’s personal physician, psychologist, educational consultant, or social worker can deliver.

Do you have a question you would like to ask?

Ask a Question

Need Immediate Help or Support? Contact us: vereniging Cornelia de Lange syndroom

Über den Inhalt der Website

Alle in diesen Fragen und Antworten enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Bildungszwecken. Der Ort, um spezifische medizinische Beratung, Diagnosen und Behandlung zu erhalten, ist Ihr Arzt. Die Nutzung dieser Website erfolgt auf eigene Gefahr. Wenn Sie etwas finden, das Ihrer Meinung nach korrigiert oder geklärt werden muss, lassen Sie es uns bitte wissen, kontaktieren Sie uns unten.

*#