Secretine

Secretine


For parents, caregivers, health care providers, and teachers, concerns and questions often arise regarding the care and well-being of individuals with Cornelia de Lange syndroom. 

De ouder van een kind met CdLS noemde secretine als behandeling bij autisme en vroeg zich af of dit misschien ook bij CdLS kan helpen.

Answer of our experts

Uit gecontroleerd onderzoek is gebleken dat secretine niet werkt bij autisme, en ik verwacht daarom geen effect bij CdLS.

Juridische disclaimer:  Houd er rekening mee dat de Ask the Expert service  is gemaakt door vrijwillige professionals in verschillende aandachtsgebieden. Antwoorden worden niet beschouwd als een medisch, gedrags- of educatief consult. Vraag de Expert is geen vervanging voor de zorg en aandacht die de persoonlijke arts, psycholoog, pedagogisch adviseur of maatschappelijk werker van uw kind kan bieden.
Vertaald met www.DeepL.com/Translator

check-mark-circle.svg Approved by Scientific Advisory Committee

Answer is checked and valid for

country flag NETHERLANDS

Do you have a question you would like to ask?

Ask a Question

Need Immediate Help or Support? Contact us: vereniging Cornelia de Lange syndroom

Over de website-inhoud

Alle informatie die u hier vindt is ter informatie, geen medisch advies! De plaats voor het vinden van specifieke medische adviezen, diagnoses en de behandeling is uw arts. Gebruik van deze site is strikt op eigen risico. Als u vind dat iets onjuist is, verduidelijking behoeft, verbeterd kan worden, laat het ons dan weten.

*#