vraag het onze experts

Medical Needs at School: Feeding, schools, nursing

 

Question

Our daughter is g-tube fed at school at noon. The school nurse refuses to feed, and our school district pays for a private nurse to go in to feed her. Our daughter will soon need to be fed twice in school. Is there a law that states that schools are responsible for feeding the GT kids that are enrolled there? She is fed via a pump for approx 45 min. It would be a waste of money to hire a nurse for the entire day for only two feeds. I fear a battle coming on and would like to know my "legal grounds."

Answer of our experts

Yes, the school MUST provide G-tube feedings. First, the varying states have regulations on WHO performs these procedures but the school is responsible, during school hours IF the child is determined to have special education needs and IF the child requires specialized health care services DURING the day. Tube feeding, suctioning, colostomy care, ventilator management, catheterization, medications, etc. are all being done in schools now

There is no national legislation or regulations regarding who performs health care procedures. It is based on each state's Nurse Practice Act and state rules and regulations. Here in NH, teaching assistants (with training) are allowed to G-tube the children but NY, for example, has more strict regulations regarding the WHO

The question raised is a real big one and goes far beyond G-tube feeding. There are many cases facing lower courtspartly because of increased inclusion, there is a nursing shortage, fear of liability if something goes wrong, lack of knowledge and training, a re-defining of the traditional role of the school nurse, etc

Regarding paying the "feeder," be it an RN, LPN, CNA or other trained person, it usually is the responsibility of the "sending" school district unless there are specific contractual arrangements with the facility receiving the student. The school district may be able to collect Medicaid reimbursement for part of the cost if it is a nurse

MM/ TK 7-13-10

Answer is checked and valid for
us
Zoek andere pagina's die hetzelfde onderwerp delen als deze pagina Medische zorg Voedings- en tandproblemen

Aanbeveling(en)

Medische zorg

R66
Individuen met CdLS en hun families behoeven levenslange zorg van zorgverleners en maatschappelijke dienstverlening, die zich dienen te informeren over CdLS.
R67
Syndroom-specifieke en gepersonaliseerde zorgplannen dienen via gezamenlijke besluitvorming (Shared Decision Making) aangeboden te worden aan elk individu met CdLS en diens verzorgers.

Aanbeveling(en)

Voedings- en tandproblemen

R12
Bij elk individu met CdLS met langdurige en ernstige voedingsproblemen, dient een multidisciplinaire beoordeling (door zorgverleners vanuit veel disciplines) gemaakt te worden, waarbij (tijdelijke) plaatsing van een voedingssonde (via operatieve opening van het abdomen naar de maag) overwogen moet worden als toevoeging aan orale voeding.
R13
In individuen met CdLS die bij herhaling luchtweginfecties hebben, moeten reflux en/of aspiratie (inademen van vreemde voorwerpen in de luchtwegen) uitgesloten worden.
R14
Het gehemelte moet zorgvuldig onderzocht worden na de diagnose CdLS. Indien er sprake is van symptomen van een (submucosaal) gespleten gehemelte, is verwijzing naar een specialist voor verdere beoordeling geïndiceerd.
R15
Tandheelkundige controle en reiniging dienen regelmatig plaats te vinden; een grondiger onderzoek of behandeling onder narcose kan nodig zijn.

Juridische disclaimer

Houd er rekening mee dat de Ask the Expert service  is gemaakt door vrijwillige professionals in verschillende aandachtsgebieden. Antwoorden worden niet beschouwd als een medisch, gedrags- of educatief consult. Vraag de Expert is geen vervanging voor de zorg en aandacht die de persoonlijke arts, psycholoog, pedagogisch adviseur of maatschappelijk werker van uw kind kan bieden

Do you have a question you would like to ask?

Ask a Question

Over de website-inhoud

Alle informatie die u hier vindt is ter informatie, geen medisch advies! De plaats voor het vinden van specifieke medische adviezen, diagnoses en de behandeling is uw arts. Gebruik van deze site is strikt op eigen risico. Als u vind dat iets onjuist is, verduidelijking behoeft, verbeterd kan worden, laat het ons dan weten.

Stuur een email: wiki@waihonapedia.org